Styrket vestnordisk samarbejde på socialområdet

Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Sara Olsvig har på et netop afholdt møde med den islandske og færøske socialminister underskrevet en aftale om samarbejde mellem socialministrene i Vestnorden.

Samarbejdsaftalen har til formål at udvikle og styrke det vestnordiske samarbejde på socialområdet. 

Naalaakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Sara Olsvig udtaler, ”De vestnordiske lande har meget til fælles, bl.a. på socialområdet. Det giver derfor god mening at dele erfaringer, viden og ideer med hinanden”. 

Med indgåelsen af samarbejdsaftalen skal de vestnordiske socialministre årligt afholde et møde om emner, som de vestnordiske socialministre finder vigtige og relevante at samarbejde om gennem dialog, udveksling af ideer, vidensdeling mv.  

Emnerne for det årlige møde mellem socialministrene kan derfor for eksempel være indsatser mod vold, social udsathed, ulighed, handicap mv.  

Fokus på handicapområdet i 2017  

”I 2017 har Naalakkersuisut stort fokus på handicap med bl.a. lovforslag om handicaptalsmandsinstitution på forårssamlingen, åbning af handicapcenter i Sisimiut i august/september og fremsættelse af ny handicaplovforslag på efterårssamlingen.” udtaler Sara Olsvig og fortsætter, “Jeg har inviteret mine islandske og færøske kollegaer til at afholde vores første møde i Sisimiut, så jeg kan give mine vestnordiske kollegaer en rundvisning på det handikapcenteret som til den tid står færdigt, og så jeg kan fortælle om vores arbejde med at skabe bedre vilkår for personer med handikap. Jeg ser også frem til at høre om Islands og Færøernes erfaringer på bla. handikapområdet”.

Sara Olsvig med den islandske socialminister Þorsteinn Víglundsson og den færøske socialminister Eyðgunn Samuelsen.


For yderligere oplysninger kan man kontakte ministersekretær Nina Jul Larsen, telefon 53 93 71.

Sara Olsvig med den islandske socialminister Þorsteinn Víglundsson og den færøske socialminister Eyðgunn Samuelsen