Bedre uddannelsesmuligheder indenfor fiskerisektoren er en god ide

Sermitsiaqs onlineavis og KNR´s radioavis har bragt nyheden om, at Halibut Greenland ønsker flere muligheder for uddannelse inden for fiskeri. Nyheden kommer i kølvandet på en pressemeddelelse fra Halibut Greenland, hvori virksomheden blandt andet tilkendegav, at de sammen med Qaasuitsup Kommunia ønsker at tilbyde kurser i kerneelementer i fiskeriindustrien for produktionsmedarbejdere. For at sikre en fiskforarbejdning i Grønland ønsker Halibut Greenland også et uddannelsessted.

I koalitionsaftalen står der: ”Der skal arbejdes for at sikre, at al forædling af vores fisk sker i landet i så høj grad som muligt”. Derfor mener Naalakkersuisoq for Uddannelse, Doris Jakobsen, at der er grundlag for at oprette en fiskeproduktionsuddannelse som skal sikre gode rammer for nytænkning, innovation og iværksætteri. Desuden at der ligeledes skal arbejdes for at skabe større pengestrøm og en solid økonomi i alle erhvervsområder.

”Naalakkersuisut er meget glade for Halibut Greenlands ønske om uddannelser inden for fiskeri. Vi er særlig glad for initiativet, idet det er i tråd med koalitionsaftalen og må realiseres. Naalakkersuisut synes, at det er et godt tiltag fra Halibut Greenland, idet der er et behov for særligt fokus på uddannelser inden for fiskeriindustrien på flere niveauer. Uddannelsessystemet skal nemlig være klar til at uddanne vores unge til de arbejdspladser, som vores land har behov for arbejdskraft til”, lyder det enslydende fra Naalakkersuisoq for Uddannelse Doris Jakobsen og Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, Karl Kristian Kruse.

”Vi skal skabe et fleksibelt og sammenhængende uddannelsessystem, der giver vores unge mennesker mulighed for at tage en uddannelse inden for deres interessefelt. Der arbejdes også løbende på at samle og udvikle uddannelserne, så de møder erhvervslivets behov”, udtaler Doris Jakobsen.

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, Karl-Kristian Kruse er ikke i tvivl om, at forædling af fisk vil blive højnet, hvis virksomhedens ønske bliver opfyldt. ”En af de ting, som vi særligt ønsker fokus på er at øge bæredygtigheden i vores fiskeriindustri, så vi bliver bedre til at udnytte de ressourcer, vi har i vores land”, udtaler Karl Kristian Kruse.

Uddannelser inden for fødevaresektoren var til behandling ved Inatsisartuts efterårssamling i 2016, hvor det blev besluttet, at der skulle udarbejdes en redegørelse om mulighederne inden for branchen. Både for at optimere og målrette vores uddannelser til det nuværende behov, men også for bedst muligt at kunne understøtte fremtidig innovation.

På levnedsmiddelskolen INUILI er der allerede mulighed for at tage uddannelsen som Procesteknikker med speciale i fiskeriteknologi. Denne uddannelse giver eleverne kompetencer i planlægning af produktion, kontrol af fødevarer og færdigvarer i fiskeriindustrien. Departementet for Uddannelse har desuden allerede igangsat arbejdet med at udvide uddannelsesudbuddet inden for fiskerierhvervet, blandt andet i samarbejde med INUILI.

Da emnet desuden indgår som en del af koalitionsaftalen, vil Naalakkersuisut invitere til dialog med Halibut Greenland og andre interesserede produktionsselskaber. Naalakkersuisut håber, at virksomhederne er interesserede i at bidrage med viden til den kommende redegørelse af mulighederne for uddannelse inden for fødevarebranchen.

For yderligere informationer kontakt:

Informationsmedarbejder Ludvig Siegstad lusi@nanoq.gl +299345000, Departementet for Fiskeri og Fangst, eller:

Ministersekretær Rosa Thorsen, rosat@nanoq.gl +299553303, Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke