Mindeord Kristian Mørch

Det er med sorg, at vi i Naalakkersuisut har modtaget meddelelsen om, at Kristian Mørch er gået bort i en alder af 87 år.  Naalakkersuisut vil i den forbindelse udtrykke vores kondolence til Kristians familie.

Kristian Mørch var den første Biskop i Grønland. Han tog sin teologiske eksamen i Danmark i 1958, og blev ansat som præst i Qaqortoq en kort periode, før han allerede i 1959 blev præst i Qaanaaq, hvor han var præst i mere end 10 år i tre forskellige perioder. Han har derudover været præst i Upernavik, Uummannaq, Ilulissat og Nuuk, indtil han i 1994 blev udnævnt som biskop og skulle varetage tilsynet med stiftets provster, præster og kateketer.

Som præst og biskop har han haft stor indflydelse på folkekirkens ståsted og udvikling. Indflydelse ikke alene i forhold til organiseringen af folkekirken, men også i forhold til den menneskelige kontakt f.eks. med de teologistuderende.

Kristian var i sit virke en afholdt præst, og han har uden tvivl sat sit præg på de menigheder, som han har betjent i de forskellige byer og tilhørende bygder. Kristian har med sin tro og opmærksomhed kunnet finde en god balance mellem sit personlige engagement og det at være en del af det samfund, han lever i.

Kristian Mørch vil blive husket for sin store indsats for folkekirken i Grønland.

Æret være Kristian Mørchs minde.

På vegne af Naalakkersuisut:

Doris Jakobsen, Naalakkersuisoq for Kirken