Retningslinjer for fordeling af forsøgskvoter i 2017

Naalakkersuisut besluttede den 2. maj retningslinjer for fordeling af forsøgskvoter.

Der er for 2017 oprettet adskillige kategorier indenfor forsøgsfiskeri. Nogle forsøgsfiskerier går efter at udforske fiskeriet efter nye arter, mens andre forsøgsfiskerier skal afprøve fiskeriet i nye områder. Der kan for 2017 stadig blive oprettet forsøgsfiskeri i andre end de på nuværende tidspunkt oprettede kategorier.

Retningslinjer
Ved fordelingen af forsøgskvoter i 2017 vil der blive lagt vægt på nedenstående retningslinjer.

1. Som udgangspunkt er det naturligvis nødvendigt, at et grønlandsk selskab har vist interesse for et givent forsøgsfiskeri via en ansøgning. Dette kan blive aktuelt som retningslinje i fordelingen i kategorier, hvor der kun er en enkelt ansøger, som muligvis ikke lever op til de andre retningslinjer. Et grønlandsk selskab skal leve op til de i fiskeriloven bestemte betingelser for ejerskab.

2. Forsøgskvoter vil som udgangspunkt blive tildelt grønlandske selskaber, der ansøger med grønlandske fartøjer. Kun i tilfælde hvor der ikke er ansøgere med grønlandske fartøjer kan en forsøgskvote blive tildelt et grønlandsk selskab, som chartrer et udenlandsk fartøj. Dette kan ligeledes komme på tale, hvis der i en kategori er kvote til flere selskaber end der er ansøgere med grønlandske fartøjer.

3. Kvotestørrelsen vil blive fordelt ligeligt mellem ansøgere i de tilfælde, hvor mere end én ansøger får tilsagn. Der kan dog forekomme forskelle i kvotestørrelsen mellem ansøgere i tilfælde, hvor der er stor forskel i fartøjernes kapacitet.

4. Det vægtes positivt, hvis et selskab har erfaring indenfor et givent forsøgsfiskeri, hvori der er blevet udført en god indsats, som har skabt gode resultater. Ligeledes vægtes det negativt, hvis et selskab tidligere har udført en kritisabel indsats i et givent forsøgsfiskeri, eller tidligere har fået tildelt forsøgskvote i et givent forsøgsfiskeri uden at benytte sig af kvoten. Vurdering af dette foretages af Departementet for Fiskeri og Fangst i samarbejde med Grønlands Fiskerilicenskontrol. Hertil skal Grønlands Naturinstitut høres om tidligere års modtagelse af prøver fra ansøgende selskaber.

Kontaktperson Kunuk Holm, fungerende afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Mail: kunh@nanoq.gl