Kriterier for udenskærs kvoter

Trawler Naalakkersuisut besluttede den 2. maj kriterier for nye aktører for at komme i betragtning for at få tildelt udenskærs på hellefisk, torsk og rødfisk.

I forbindelse med fordelingen af de havgående kvoter tidligere i år besluttede Naalakkersuisut, at 10 procent af kvoterne på hellefisk, torsk og rødfisk skulle stilles til side. Det er talen om følgende kvoter:

Hellefisk ved Nordvestgrønland 793 tons.
Hellefisk ved Sydvestgrønland 295 tons.
Hellefisk ved Østgrønland 250 tons.
Bundlevende rødfisk Østgrønland 462 tons.
Torsk Vest (1F) - og Østgrønland 1.138 tons.

Kriterier
For at komme i betragtning til tildeling af disse kvoter skal ansøgerne leve op til følgende kriterier:

1. Ansøgerne skal opfylde fiskerilovens § 6 om ejerskab.
2. Ved 1/3 udenlandsk ejerskab, skal det dokumenteres at de udenlandske ejere ikke har dominerende indflydelse på selskabet.
3. Ansøgerne skal alle have fiskeri som hovederhverv.
4. Flest mulige deltagere i et projekt vil blive foretrukket.
5. Ansøgerne skal i forvejen ikke have kvoter på de arter, der søges om.
6. Der gives en frist på 14 dage fra offentliggørelsen til at fremsende ansøgningerne.

Ansøgningsfristen er således den 17. maj 2017.

Kontaktperson Kunuk Holm fungerende afdelingschef, Departement for Fiskeri og Fangst. Email: kunh@nanoq.gl