Forsøgsfiskeri i Nordøstgrønland

Naalakkersuisut besluttede den 2. maj at oprette for forsøgsfiskeri i Nordøstgrønland nord for 67N i 2017.

Et forsøgsfiskeri defineres som et fiskeri, som har til hensigt at:

  • udforske arter, som er ukendte
  • udforske områder, som er ukendte
  • udforske fiskeri med nye metoder og redskaber
Forsøgsfiskeriet i Nordøstgrønland nord for 67N dækker over fiskeri efter hellefisk, torsk, helleflynder og andre arter.

Betingelser

Kvoten er 1.000 tons, hvoraf blot 400 tons må være hellefisk. Der kan gives tilladelse til fiskeri med line, trawl, garn, tejner og faststående garn. Fiskeriet skal foregå fra basislinjen og ud til EEZ. Der må ikke anvendes garn på dybder over 200 meter.

Ansøgende selskaber skal indsende en fiskeriplan til Departementet. Fiskeriplanen skal redegøre for, hvordan selskabet agter at sprede forsøgsfiskeriet i området. I sagsbehandlingen af ansøgere vil der blive lagt vægt på fiskeriplanen.

Kontaktperson Kunuk Holm, fungerende afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Mail: kunh@nanoq.gl