Direktør i direktorat fratræder stilling

Selvstyrebygningen i Nuuk

Der er den 1. maj 2017 indgået aftale mellem Formandens Departement og direktør Kai Holst Andersen om, at Kai Holst Andersen efter gensidig overenskomst fratræder sin stilling som direktør i Udenrigsdirektoratet.

Dette er sket i henhold til aftale indgået mellem Naalakkersuisut og Danmarks Jurist- og Økonomforbund om løn- og ansættelsesvilkår for overenskomstansatte, administrative chefer under Grønlands Selvstyre og kommunerne af 16. december 2013.

Det er i den forbindelse aftalt mellem parterne, at de gensidigt har forpligtet sig til ikke at udtale sig til offentligheden eller tredjemand om aftalen og aftalens indhold.

Grønlands Selvstyre vil i den forbindelse gerne takke Kai Holst Andersen for hans indsats, som direktør i Udenrigsdirektoratet.

 

Søren Hald Møller

Departementschef,
Formandens Departement