Velbesøgt borgermøde om slædehundeloven

I forbindelse med afvikling af grønlandsmesterskaberne i slædehundevæddeløb, Avannaata Qimussersua, holdt Veterinær- og Fødevaremyndigheden i samarbejde med slædehundekuskeforeningen, KNQK, borgermøde i forsamlingshuset i Aasiaat den 28. marts 2017.

Mødet handlede især om ændringerne i slædehundeloven, der trådte i kraft 1. januar 2017, og som skal bidrage til at bevare den unikke grønlandske slædehund som race. Bestanden af grønlandske slædehunde har været faldende gennem de sidste mange år. Årsagerne er dels den generelle samfundsudvikling, dels sygdomsepidemier blandt hundene.

Med ændringen i slædehundeloven er det blevet obligatorisk at individmærke, med mikrochip, og vaccinere alle hunde i Grønland mod hundesyge og parvovirus, ligesom det stadig er obligatorisk at vaccinere mod rabies. Det nye vaccinationsprogram blev vedtaget af Inatsisartut i efteråret 2016, og løber indtil udgangen af 2020.

Foruden omtale af de ovennævnte sygdomme, talte de to tilstedeværende dyrlæger generelt om smitteveje, beredskab, hundehold og dyrevelfærd. Mødet var velbesøgt og mange hundekyndige borgere var mødt frem. Der var en god stemning og stor spørgelyst fra deltagernes side, og Veterinær- og Fødevaremyndigheden betegner mødet som en succes.

Borgeroplysnings mødet i Aasiaat var det første af en række møder, som vil blive afholdt i Grønland i løbet af sommeren og efteråret 2017. Næste møde afholdes i Ilulissat i uge 20 i maj måned. Alle interesserede opfordres til at deltage mødet.

Kontakt: uumasut@nanoq.gl