Inddragelse og dialog er vejen frem i skabelsen af bedre vilkår for børn og unge

På et netop afholdt firedages seminar fik omkring 50 deltagere fra bl.a. kommunerne, døgninstitutioner, Det Sociale Ankenævn, politiet, Socialstyrelsen mv. mulighed for at komme med input til en række bekendtgørelser og vejledninger, som skal sikre en vellykket implementering af forslag til Inatsisartutlov om støtte til børn. Seminaret blev afholdt af Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen den 23.-26. april i Nuuk.

Lovforslag om støtte til børn behandles på Inatsisartuts forårssamling og har til formål at beskytte og yde støtte til børn og unge og særligt socialt udsatte børn eller børn med særlige behov.  

Til selve loven er der udarbejdet en række bekendtgørelser om bl.a. tilsyn, plejefamilier og institutioner, som deltagerne fik gennemgået og efterfølgende arbejde med i grupper med cases. Bekendtgørelserne kommer indenfor kort tid i høring, og inputsene fra seminaret indgår i høringen af bekendtgørelserne.

Inddragelse er vigtig

”Når vi laver ny lovgivning, er det meget vigtigt at inddrage dem, der sidder med området til dagligt. Inddragelse og dialog er nemlig vejen frem i skabelsen af bedre vilkår for børn og unge. Seminaret har derfor handlet om, hvordan vi med loven og bekendtgørelserne i praksis kan sikre, at børn og unges vilkår styrkes, som er formålet med lovforslaget,” udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Sara Olsvig, og fortsætter, ”Seminaret har givet os gode input til vores videre arbejde”.  

Ifølge Helene Horsbrugh, Forvaltning for Børn, Familie og Skole, Kommuneqarfik Sermersooq, har seminaret "dannet ramme for, at ledere og praktikere fra kommunerne sammen med blandt andet politiet er blevet inviteret ind det ministerielle maskinrum og været med til at kvalitetssikre lovtekst og bekendtgørelser. Jeg synes, det er et meget prisværdigt initiativ, som viser en ægte vilje til inddragelse og samarbejde. Og det er jo den vej, vi skal, for i fællesskab at overkomme de mange udfordringer på børne- og familieområdet."

"Indholdsrigt seminar med gode kollegaer langs kysten. Der var plads til at diskutere både de tunge og mindre tunge emner af Børnestøtteloven, så loven bliver tilpasset så meget som muligt, meget givtigt seminar."

Ane Louise Løvstrøm, Fagchef for børne, unge, familie og forebyggelse.

For yderligere oplysninger kan man kontakte ministersekretær Nina Jul Larsen, telefon 53 93 71