Fritidsjagtbevis skal være betalt inden 1. Maj 2017

APN erindrer om, at Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst har besluttet, at fritidsjagtbeviser iht. de gældende bekendtgørelser for rensdyr og moskusokser skal være betalt inden 1. Maj 2017 for at komme i betragtning til ansøgning om rensdyr- og moskusokselicenser i forbindelse med sommer- og efterårsjagten 2017. Det blev meddelt ved pressemeddelelse den 23. februar 2017. Dette skyldes, at der i de fleste regioner gennem en årrække ikke har været tællinger af rensdyr og moskusokser og der således ikke foreligger nogen ny biologisk rådgivning.

Dette betyder, at personer, der betaler fritidsjagtbevis 1. Maj eller senere ikke kan komme i betragtning til at modtage licenser til 2017 sommer- og efterårsjagten på rensdyr og moskusokser. APN kan oplyse, at der for 2017 er udstedt og fremsendt 4547 fritidsjagtbeviser og at 3111 af disse på nuværende tidspunkt er betalt. Der er således stadig 1436 fritidsjagtbeviser, der er udstedt og fremsendt, men som endnu ikke er betalt. Det er 1. Maj 2017 på mandag og fritidsjagtbeviset skal således være betalt senest på fredag den 28. april 2017, hvis man vil betale rettidigt.

APN har gennem de senere år konstateret, at mindre end 1/3 af de rensdyr- og moskusokselicenser, der udleveres, bliver returneret. Licenserne med fangstmelding skal ifølge loven returneres senest 2 uger efter, at fangstperioden er afsluttet og dette gælder også, selvom man ikke har fanget noget. Dårlig fangstmelding og returnering af licenser, gør det svært at vurdere status for de enkelte rensdyr- og moskusoksebestande.


Nærmere information kan fås ved henvendelse hos Afdelingschef Amalie Jessen, amalie@nanoq.gl, Tlf. 34 53 04