Forsøgsfiskerier 2017

Trawler

Naalakkersuisut har besluttet, at der for 2017 oprettes en række forskellige forsøgsfiskerier, og udforske områder, der er ukendte.

Naalakkersuisut finder forsøgsfiskeri vigtigt for at afsøge vores store havområder. Derfor er der oprettet en række forskellige forsøgsfiskerier, som spænder vidt – både arter vi ikke kender til, og områder vi ikke kender. Forhåbningen er, at forsøgsfiskerier kommer til at identificere nye fiskerimuligheder. Disse kategorier blev ligeledes oprettet i 2016, og det er forhåbningen, at de vil blive udnyttet bedre i 2017.

Oprettelsen af disse forsøgsfiskerier er i rød tråd med koalitionsaftalen, som udtrykkeligt beskriver: Der skal ses nye muligheder i andre fiskearter, der ikke fiskes i dag, og der skal lokaliseres nye fiskerizoner og forsøgsfiskeriet skal intensiveres.

Et forsøgsfiskeri er et fiskeri, der har til formål at enten at:

  • udforske arter, som er ukendte
  • udforske områder, der er ukendte og
  • udforske fiskeri med nye metoder og redskaber

Her er betingelserne for udforskning af ukendte områder, forsøgsfiskeri og udforskning af fiskeri med nye metoder og redskaber.

Udforskning af ukendte områder

Fiskeri: Hellefisk, torsk, rødfisk, helleflynder og brosme kystnært i Østgrønland.

Betingelser: Der kan gives tilladelse til fiskeri med line, garn, tejner og faststående garn. Fiskeriet kan foregå ud til tre sømil fra basislinjen. Ansøgende selskaber skal indsende en fiskeriplan til Departementet. Fiskeriplanen skal redegøre for hvordan selskabet agter at sprede forsøgsfiskeriet over et større område.

Fiskeri: Snekrabber i Østgrønland.

Betingelser: Kvoten er 500 tons. Fiskeriet kan foregå i både det udenskærs og indenskærs område i Østgrønland. Maks. to fartøjer kan få licens til dette fiskeri. Der gives tilladelse til fiskeri med tejner.

Fiskeri: Makrel i Vestgrønland

Kystnært fiskeri

Betingelser: Der er oprettet et kystnært fiskeri i Vestgrønland efter makrel uden mængdebegrænsning. Alle licenshavere til kystnært fiskeri i Vestgrønland kan opnå licens til dette forsøgsfiskeri. Det kystnære fiskeri er fritaget for prøveindsamling til Grønlands Naturinstitut.

Havgående fiskeri

Betingelser: Der kan gives tilladelse til havgående fiskeri i Vestgrønland uden mængdebegrænsning.

Fiskeri: Sild, lodde og blåhvilling i Vestgrønland

Betingelser: Der kan gives tilladelse til havgående fiskeri med not og trawl.

Fiskeri: Rejer i Nordøstgrønland nord for 67N.

Betingelser: Der er oprettet en kvote på 500 tons, som gælder nord for 67N i Nordøstgrønland.

Udforskning af ukendte arter

Fiskeri: Guldlaks i Øst- og Vestgrønland.

Betingelser: Kvoten er 3.500 tons. Fiskeriet foregår uden mængdebegrænsninger indenfor den reserverede mængde. Tilladelse til forsøgsfiskeri efter guldlaks gives til fartøjer, der allerede har licens til rødfisk og torsk. De almindelige bifangstbetingelser skal følges.

Fiskeri: Tobis i Øst- og Vestgrønland.

Betingelser: Kvoten er 3.000 tons. De almindelige betingelser for bifangst skal følges.

Fiskeri: Troldkrabber i Østgrønland

Betingelser: Maks. to fartøjer kan få licens til dette fiskeri. Der gives tilladelse til fiskeri med tejner.

Udforskning af fiskeri med nye metoder og redskaber

Fiskeri: Polartorsk og istorsk i Vestgrønland

Betingelser: Der er oprettet kvoter på 5.000 tons af hver art. Der gives tilladelse til fiskeri med trawl, not og tejner.

Der kan ansøges om licens til de oprettede forsøgsfiskerier løbende igennem 2017. Der skal ansøges ved hjælp af ansøgningsskema til forsøgsfiskerier.

Licens til forsøgsfiskeri gives efter ansøgning. Licenser til forsøgsfiskeri tildeles udelukkende til grønlandske selskaber. Der vil være øvrige anvisninger for fiskeriet fra Grønlands Naturinstitut og Departementet for Fiskeri og Fangst. Der skal udarbejdes en rapport om forsøgsfiskeriet efter dets afslutning.

Hvis man ønsker at få tilladelse til et forsøgsfiskeri, som ikke nævnes her, kan man rette henvendelse til Departementet for Fiskeri og Fangst, apnn@nanoq.gl.

Kontaktperson Jørgen Isak Olsen, departementschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Mail: JIO@nanoq.gl

Hent ansøgningsskema på erhvervsportalen