Nedjustering af aktiviteten i NUNAOIL A/S

Grønlands Selvstyre og Bestyrelsen i NUNAOIL A/S – Fælles pressemeddelelse

Ejerne og bestyrelsen i NUNAOIL A/S har i enighed besluttet at nedjustere aktiviteten i selskabet. Nedjusteringen er en konsekvens af de faldende olieefterforskningsaktiviteter i Grønland 

NUNAOIL A/S blev oprettet i 1984 med det formål at varetage fælles grønlandsk og dansk offentlig deltagelse i kulbrinteaktiviteter i Grønland. Efter selvstyrlovens indførelse i 2009 blev Grønlands Selvstyre eneejer af selskabet. Selskabets opgave har været at varetage Grønlands Selvstyres deltagelse i kulbrintetilladelser samt opgaver i og udenfor Grønland, der står i naturlig forbindelse hermed.

I de seneste år er der sket betydelige ændringer i den globale olieindustri. Dette har blandt andet medført, at interessen for olieefterforskning i Grønland er faldet. Derfor er olieefterforskningsaktiviteterne i dag, lavere end det man havde forventet og håbet på for nogle år tilbage. Som konsekvens af den faldende aktivitet i olieefterforskning har ejerne og bestyrelsen, i bred enighed, besluttet at nedjustere aktiviteten i NUNAOIL A/S.

Det er ikke tale om at nedlægge selskabet. Selskabet vil operere, som det gør i dag, men i en mindre og tilpasset udgave. Som enhver anden ansvarlig virksomhedsejer, så tilpasser vi organisationen, så den afspejler den nye markedssituation.” udtaler Naalakkersuisoq for Råstoffer, Múte Bourup Egede.

Departementet for Råstoffer vil sammen med ledelsen i NUNAOIL A/S, de næste to måneder udarbejde en plan for omstruktureringen af selskabet. I denne proces vil der blive set på selskabets organisatoriske sammensætning, som i højere grad skal afspejle de nye markedsvilkår. Der arbejdes ligeledes på en lovændring, hvor blandt andet antallet af bestyrelsesmedlemmer kan reduceres fra fem til tre medlemmer. Planen forventes at blive fremlagt på selskabets ordinære generalforsamling.

”Bestyrelsen er opmærksomme på, at NUNAOIL A/S i de seneste år har opereret i et udfordrende marked. Vi vil derfor gerne takke medarbejderne for det professionelle arbejde, som de har leveret under disse vanskelige vilkår.” udtaler Bestyrelsesformand i NUNAOIL A/S, Stine Bosse.

Bestyrelsen forventer, at overgangen til den nye organisation vil tage omkring 12 måneder.

Yderligere information

Jørgen T. Hammeken-Holm, Departementschef, Departementet for Råstoffer

telefon: +299 346 846, e-mail: joeh@nanoq.gl

Stine Bosse, Bestyrelsesformand i NUNAOIL A/S

telefon: +45 21 23 24 25, e-mail: stine.bosse@gmail.com