Forfatningskommissionen er etableret

Da Inatsisartut og Naalakkersuisut har besluttet, at der udarbejdes en forfatning for Grønland, nedsættes en forfatningskommission. Grundstøbningen af Grønlands mest grundlæggende lov er nu startet. Det bliver første gang Grønland skal gennemgå en demokratisk forfatningsproces, hvor folket tages med på råd.  

Forfatningskommissionen sammensættes ud fra et ønske om at skabe en politisk bredt repræsenteret kommission. Forfatningskommissionen består af syv medlemmer og er sammensat, så alle partier er repræsenteret forholdsmæssigt efter deres størrelse i Inatsisartut. Partierne i Inatsisartut er blevet bedt om at indstille medlemmer til Forfatningskommissionen.

De følgende er udnævnt:

Forkvinde: Vivian Motzfeldt (Siumut)

Næstforkvinde: Ane Hansen (Inuit Ataqatigiit)

Medlemmer: Jess Svane (Siumut), Mimi Karlsen (Inuit Ataqatigiit), Per Rosing-Petersen (Partii Naleraq), Mala Høy Kúko (Atassut).

Der er herudover én ledig plads til en repræsentant fra Demokraterne. Demokraterne har på nuværende tidspunkt valgt ikke at udpege et medlem.

Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug Suka K. Frederiksen udtaler:

”Arbejdet med en grønlandsk forfatning er et vigtigt skridt på vejen mod selvstændighed. Det er et arbejde for fremtiden og en af de vigtigste forberedelser til at blive en selvstændig stat. Forfatningen skal være baseret på vores fælles værdier og kultur. Der er behov for, at vi alle samarbejder om opgaven.”

Forfatningskommissionen skal udarbejde forslag til Grønlands forfatning i to tempi, hvor den ene del af forfatningen skal kunne træde i kraft under selvstyret og supplere det danske riges Grundlov, for så vidt angår Grønland, indenfor rammerne af det danske rige. Den anden del af forfatningen skal først træde i kraft, når Grønland træder ud af Grundloven og det danske rige, og det grønlandske folk danner sin egen selvstændige stat.

Se billedeserien fra pressemødet

En opgave for Forfatningskommissionen er at udfærdige et udkast til bestemmelser, der muliggør vores lands indtrædelse i et mellemstatsligt samarbejde, såsom indgåelse af en Free association-aftale med en anden stat, når Grønlands selvstændighed er indtrådt. Forfatningskommissionen tilrettelægger selv sit arbejde, herunder muligheden for nedsættelse af arbejdsgrupper.

Lyt til optagelsen fra pressemødet, (grønlandsk)

Du kan også se pressemødet her:

 

For nærmere information, kontakt Ministersekretær Naasunnguaq Olsen, tlf. 34 54 14, e-mail: nasu@nanoq.gl