Møde med den danske Transport- Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen

Møde mellem Naalakkersuisoq Múte B. Egede og den danske Transport- Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen

Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger har den 7. april 2017 afholdt møde med den danske Transport- Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen.

Under mødet blev sager af fælles interesse drøftet, idet Naalakkersuisoq specifikt fik anledning til at drøfte sagerne vedrørende luftrummet og lufttrafikstyringen over Grønland, den fremtidige lufthavnsinfrastruktur i Grønland samt syn af køretøjer i Grønland.

Naalakkersuisoq Múte B. Egede udtaler: ”Jeg er tilfreds med et godt og konstruktivt møde med den danske Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen. Vi havde en god og frugtbar drøftelse af de områder, der er vigtige for os i en tid hvor luftfarten står overfor en omfattende udvikling i Grønland.

Vi fik lejlighed for at drøfte vigtigheden af at fortsætte det i forvejen gode samarbejde, vi har med hinanden. Videre kunne jeg præsentere den danske minister for vores overvejelser om og perspektiver for at Grønland over tid i højere grad vil kunne og skulle varetage flere opgaver forbundet med luftfarten.

Endelig var der gensidig forståelse for at vi skal kigge på løsninger for at fremme sikkerheden indenfor landtransport. I den forbindelse var der enighed om at undersøge forskellige muligheder for eventuel genindførelse af periodiske syn på køretøjer.”

Yderligere spørgsmål i forhold til denne pressemeddelelse kan rettes til ministersekretær Jane Petersen Lantz på telefonnr. 597909.