Lukning af fiskeri efter torsk i Danas Banke

Torsk Lukning af fiskeri efter torsk udenfor 3 sømil fra basislinjen ved Danas Banke

Der skal herved gøres opmærksom på, at for at beskytte den vestgrønlandske torskebestand er Danas Banke, defineret som området mellem 62°N - 63°N, øst for 52°W, indtil 3 sømil uden for basislinjen er lukket for alt fiskeri efter torsk i gydeperioden1. april - 31. maj.

På vedlagte kort er 3-sømile grænsen markeret med blå, og det lukkede område fremgår ved rød skravering vest for denne.

Kontaktperson Jakup Emil Hansen, AC-fuldmægtig, Departementet for Fiskeri og Fangst. Email: jaeh@nanoq.gl