Vi vil have Selvstændighed så vi, som ligeværdige, kan komme videre

Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug Suka K. Frederiksen sagde under et borgermøde i Sisimiut under velkomsttalen således: “Hvis der skal oprettes et stærkt folk som ikke uden videre kan væltes, må vi, som et folk, skabe en samhørighed,”

Der var, under borgermødet i Sisimiut, en livlig debat mellem unge og ældre. Der var mange fremkomne overskrifter, som overordnet set omhandlede ønsker om reformering.

Der var mange fremlæggelser fra grupperne, såsom:

“Vi må ikke gentage de samme fejl da vi 1979 og i 2009 overtog nogle ansvarområder, hvor vi ukritisk viderførte danske love. Ved selvstændighed må vi skabe love som er tilpasset vort land.”

“Politikerne må udvise mod for at kunne fastlægge ændringer”

“Menneskets selvstændighed må styrkes og udvikles”

“Magten holdes af andre, og vi er begyndt at tage det for givet. Vi må væk fra sådanne tilstande.”

“Grønlænderne er ikke opdraget til at studere på grønlandsk, vi må kræve mere af os selv, også med vort sprog”

“Selvstændighed er i mennekset, vi, i Sisimiut, praktiserer allerede selvstændighed”

“I forbindelse med videnskaben, må vi kræve mere af udlandet, flere har fået “doktorgrader” gennem vor viden”

Jeg vil gerne give jer noget at tænke over. Dengang i “Lumumba”s tid var befolkningen et lukket folk, hvilket i sig selv ikke var sært. Men vi har idag et hav af muligheder, men vi er tilbøjelige til at vente på støtten. Og det til trods for at vi har selvværd.”

Naalakkersuisoq for Selvstændighed Suka K. Frederiksen citerede under debatten Jørgen C. F. Olsen “Lumumba”’s udtalelse fra 1966, citat: “Det grønlandske folk som har overlevet klodens mest ugæstfrie egne, kan sagtens selv klare tingene... men hvis man skal deltage i landets udvikling må hver især bære sin ansvarsbyrde...Vi mangler åbenlyst vilje og arbejdslyst. Unge som er gået i stå må aktiveres, så de kan mærke glæden ved resultater. Arbejdet giver i sig selv glæde til mennesket, og den bedste lykke ligger i arbejdet.” Som afslutning bemærkede Naalakkersuisoq for selvstændighed: “selvom der er gået mange år siden tingene blev sagt, er disse ord stadig relevante.”

Til slut sagde Naalakkersuisoq for Selvstændighed Suka K. Frederiksen:” Vi vil have selvstændighed for at opnå gensidig respekt, så vi i fremtiden kan mødes som ligeværdige. Vi vil køre videre med vore særlige kendetegn.”

For nærmere information, kontakt Ministersekretær Naasunnguaq Olsen, tlf. 34 54 14, e-mail: nasu@nanoq.gl