Hensigtserklæring om bæredygtigt kystnært fiskeri efter hellefisk i Diskobugten

I dagene 5. – 7. april afholdtes en workshop i Ilulissat vedrørende kystnært fiskeri efter hellefisk i Diskobugten. 

På workshoppen var der deltagelse af lokale fiskere, organisationer, kommunen, producenter, Grønlands Fiskerilicenskontrol, Departementet for Fiskeri & Fangst, Grønlands Naturinstitut, Oceans North Greenland og også gæster og oplægsholdere fra Canada.

Parterne har på workshoppen vedtaget en hensigtserklæring om et fælles ansvar for bæredygtig forvaltning af fiskeriet efter hellefisk i Diskobugten. 

Parterne vil fortsætte deres konsultationer om mulige tiltag og løsninger, så ressourcen sikres også til fremtidige generationer.

Læs hensigtserklæringen.

Workshoppen var arrangeret af KNAPK, SQAPK, Departementet for Fiskeri & Fangst, Grønlands Fiskerilicenskontrol, Grønlands Naturinstitut og Oceans North Greenland.