Foreløbig ingen rejer til kystnære fiskere

Et samlet Naalakkersuisut skal tage stilling til, om der skal gives kvoter til indenskærs fiskeri efter rejer, understreget Kim Kielsen

Formanden for Naalakkersuisut fik stillet et direkte spørgsmål om han vil støtte op om en gruppe initiativtagere ved at give løfte om hurtige kvoter til indenskærs fiskeri efter rejer i Sydgrønland med henblik på at fremme fiskerierhvervet i regionen. Kim Kielsen svarede, at der ikke vil blive tildelt kvoter før hele Naalakkersuisut har taget stilling til spørgsmålet.

Formanden for Naalakkersuisut fik stillet spørgsmålet under et borgermøde som blev afholdt i Qaqortoq søndag den 2. april. Men allerede i sin indledende fremlæggelse af Naalakkersuisuts målsætninger og status på arbejdet understregede Kim Kielsen, at ingen skal forvente at Naalakkersuisut i den nærmeste tid uddeler ekstra kvoter til kystnært fiskeri efter rejer:

”Vi er i tæt samarbejde med Naturinstituttet i gang med at undersøge, om der er mulighed for at tildele kvoter til kystnært forsøgsfiskeri efter rejer fra Sisimiut og sydover; men jeg skal understrege, at Naalakkersuisut endnu ikke har taget beslutning om sagen. Jeg har endda hørt, at fiskere her i regionen er blevet opfordret til at gå sammen om at anskaffe sig et fartøj til sådan et formål, men jeg vil gerne opfordre til at vente, for Naalakkersuisut har endnu ikke truffet en beslutning om eventuelle kvoter”, sagde Kim Kielsen.

Omkring 60 borgere havde mødt op til formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsens borgermøde i Qaqortoq, som blev afholdt i Campus Kujalleq.

Borgermødet i Campus Kujalleq blev indledt med, at borgmesteren i Kommune Kujalleq Jørgen Wæver Johansen bød formanden for Naalakkersuisut velkommen til byen og til regionen. I sin velkomsttale fremlagde Jørgen Wæver Johansen, hvilke konkrete emner han er interesseret i at høre noget om fra Kim Kielsen.

Efterfølgende fremlagde Kim Kielsen Naalakkersuisuts målsætninger og fortalte om status på arbejdet i de forskellige departementer.

Efter denne fremlæggelse fik borgerne mulighed for at stille spørgsmål, og otte personer havde ønsket at benytte muligheden for at stille spørgsmål direkte til Kim Kielsen. Der blev blandt andet spurgt til Naalakkersuisuts målsætning om at flytte arbejdspladser ud fra Nuuk til andre byer i landet, om hvilke planer Naalakkersuisut har i forhold til byggeri af kollegier i Qaqortoq, om der arbejdes for at etablere flere pladser til uddannelsesøgende i forskellige uddannelsesinstitutioner, der blev stillet spørgsmål om brug af lokale besætningsmedlemmer i Royal Arctic Line’s skibe, om der er politisk vilje til at støtte produktion af foder til hunde bestående af sælkød, og endelig blev der spurgt til eventuelle planer om udvidelse af havnefaciliteter i Sydgrønland.

Efter at Kim Kielsen havde svaret på samtlige spørgsmål fra borgerne rundede han borgermødet af ved at fortælle, hvilke opgaver i samfundet der efter hans mening bør prioriteres højst.

Læs artiklen om formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsens afsluttende bemærkninger. Du har også muligheden for at lytte til den grønlandske version af Kim Kielsens afsluttende fremlæggelse.

Du kan også lytte til borgmesterens velkomst, formanden for Naalakkersuisuts indledning samt borgernes spørgsmål med svar.

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsens holder sit næste borgermøde i Forsamlingshuset i Paamiut lørdag den 8. april 2017 fra kl. 14.00. 

Se billedserien fra borgermødet.

 

For yderligere oplysninger, kontakt ministersekretær Dines Mikaelsen på mobil +299 58 37 54 eller e-mail dimi@nanoq.gl.