Vi må ikke tabe menneskeliv på vejen mod selvstændighed

Det er væsentligt for Formanden for Naalakkersuisut, at arbejdet mod landets selvstændighed sker på en måde og i et tempo, hvor landets befolkning gennem familielivet, i hverdagen og i arbejdslivet, kan være den vigtigste kraft i udviklingen mod et Grønland på egne ben.

Såfremt der skal være mening med landets selvstændighed engang i fremtiden, så skal udviklingstempoet være tilpasset til, at landets egen befolkning selv kan realisere det mål.

”Jeg plejer engang imellem at tænke på mine barndomsvenner og skolekammerater – adskillige af dem er ikke længere iblandt os. Vi står i en situation, hvor 500 af vort lands befolkning gennem ti år har taget deres eget liv, og hvoraf omkring 60 af dem var børn. Hvis ikke vi forud for landets fulde selvstændighed har taget hånd om andre alvorlige problemer i samfundet, hvad vil vi så i grunden opnå med landets kommende selvstændighed? sagde Kim Kielsen og fortsatte:

”Hvordan vil selvstændighed gavne kommende generationer, hvis de samtidig vil være tvunget til at stille spørgsmålet: Hvad der blev af deres venner og skolekammerater?” sagde formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen under borgermødet i Qaqortoq.

Omkring 60 borgere i Qaqortoq var mødt frem til et borgermøde med Kim Kielsen, som blev afholdt i Campus Kujalleq søndag eftermiddag den 2. april. Der var stor interesse blandt de fremmødte, da formanden for Naalakkersuisoq sammenfattede sine synspunkter i de afsluttende bemærkninger.

Ressourcestærke borgere

Formanden for Naalakkersuisut gav meget klart udtryk for, at han ikke er i tvivl om, at landet vil opnå fuld selvstændighed engang i fremtiden, og at der derfor efter hans mening bør arbejdes for at rydde vejen for situationer, som kan forhindre samfundet i at nå sine mål:

”Alle landets borgere må deltage i arbejdet. Vi skal derfor i disse år arbejde for, at uddannelsesniveauet i landets befolkning som helhed bliver løftet og at befolkningen i samfundet, som er de vigtigste ressourcer her i vort land, generelt bliver stærkere på alle måder – vi har derfor masser af opgaver at tage fat om”, sagde Kim Kielsen.

Dette er et kort resume af Kim Kielsens afsluttende bemærkninger fra borgermødet i Qaqortoq søndag den 2. april. Der er mulighed for at lytte til den grønlandske version af hele fremlæggelsen. 

Se billedserie fra borgermødet.

Læs også den anden pressemeddelelse fra borgermødet "Foreløbig ingen rejer til kystnært fiskere".

 

For yderligere oplysninger, kontakt ministersekretær Dines Mikaelsen på mobil +299 583754 eller e-mail dimi@nanoq.gl.