Omfattende ulovlig snescooterkørsel I det åbne land ved Nuuk

Grønlands Fiskeri Licens Kontrol, GFLK, har på baggrund af klager fra erhvervsfangere været på kontrolbesøg på Nordlandet , Akia, og observeret spor efter omfattende ulovlig snescooterkørsel i det åbne land samt snescootere parkeret ved hytter.

Det er desuden konstateret, at et hold på 10-15 snescootere startede en snescootertur fra Amitsorsuaq ved mundingen af Buksefjorden, Uttoqqarmiut Kangerluarsunnguaq, mod Nuuk. Disse og lignende ulovligheder er foregået gennem flere år.

Snescooterne kørte på turen gennem mange rensdyrområder som f.eks. baglandet til Præstefjorden, Qasigiannguit, Kangerluarsunnguup Tasersua, Nipaatsoq, Naajat Kuuat, Kilaarsarfik, Aputitooq og mod Nuuk ad den sædvanlige rute fra Kapisillit-området.

På en del af turen fra den østlige ende af Kangerluarsunnguup Tasersua til Tummerallip Tasersua på nordsiden af Ameragdla kørte snescooterne gennem et område ved Austmannadalen, der siden 2008 er fredet område. En strækning på ca. 30 kilometer.

Departementet for Fiskeri og Fangst og GFLK har også efterfølgende konstateret omfattende ulovlig kørsel i Ilulialik, Qussuk og Kikiallit og er i besiddelse af billed-dokumentation for den omfattende ulovlige motoriseret kørsel i det åbne land samt transport af snescootere med et fartøj fra Nuuk.

Naalakkersuisoq for Fangst og Fiskeri, Hans Enoksen, er fortørnet over den omfattende ulovlige motoriserede kørsel i det åbne land.

- Jeg tager på det kraftigste afstand fra snescooternes forstyrrelser af rensdyr og andre dyr, der netop på denne årstid er mest sårbare overfor forstyrrelser fra snescootere. Sådanne forstyrrelser kan medføre et fald i antallet af kalve og samtidig stresses rensdyrene helt unødvendigt, når de har mindst energi, understreger Naalakkersuisoq Hans Enoksen.

Motoriseret kørsel i det åbne land reguleres af Selvstyrets Bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 om anvendelse af motoriserede befordringsmidler, som har hjemmel i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet. Kommunalbestyrelsen kan ifølge denne bekendtgørelse efter rådgivning fra Grønlands Naturinstitut udpege transportkorridorer eller kørezoner, som kan benyttes om vinteren.

Et forslag til en kørselsvedtægt for Kommuneqarfik Sermersooq har netop været i høring, men indtil denne er vedtaget er al færdsel med motoriserede køretøjer i det åbne land som udgangspunkt forbudt.

- Jeg finder det vigtigt, at kommunerne udpeger nogle kørselskorridorer, der giver god adgang til naturen, men også beskytter denne samt dyrelivet udtaler Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug Suka K. Frederiksen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Afdelingschef Amalie Jessen E-mail: amalie@nanoq.gl Oqarasuaat; 34 53 45