Workshop vedr. kystnært fiskeri efter hellefisk

I dagene 5. – 7. april afholdes en workshop vedr. kystnært fiskeri efter hellefisk i Diskobugten med henblik på at initiere en proces frem mod et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri.

Målet med workshoppen er at arbejde hen mod at opnå et langsigtet bæredygtigt kystnært fiskeri efter hellefisk i Diskobugten. Der er lagt op til et bredt samarbejde mellem fiskeriets aktører og interesseparter med deltagelse af lokale fiskere, organisationer, kommunen, producenter, GFLK, Departementet for Fiskeri & Fangst, Grønlands Naturinstitut, Oceans North Greenland og også gæster og oplægsholdere fra Canada.

Workshoppen afholdes for 55 inviterede deltagere, hvor første dag vil omhandle forvaltning, rammer for hellefiskefiskeriet, videnskabelige undersøgelser, nationale og internationale forpligtelser for fiskeriet og erfaringer fra andre fiskerier. Anden dag tager udgangspunkt i lokale tilgange til fiskeriet både fra fiskere, kommunen og producenter med emner som redskaber særligt garnfiskeri, spøgelsesfiskeri, kvalitet, indhandling og marked. Tredjedagen vil fokusere på opsamling og gruppearbejde samt arbejde med en fælles hensigtserklæring. Der lægges således op til, at alle aktører har et medansvar for hellefiskefiskeriet i Diskobugten og er med til at arbejde sammen for at sikre fiskeriet for fremtiden.

Workshoppen kan danne udgangspunkt for fremtidige drøftelser om at praktisere et ansvarligt fiskeri efter hellefisk, lokalt, regionalt og nationalt. Det er hensigten, at bæredygtighed og kvalitet i fiskeriet skal være i centrum og forståelse og dialog mellem fiskere, biologer, forvaltningen og industrien skal øges.

Workshoppen er arrangeret af KNAPK, SQAKPK, GFLK, Departementet for Fiskeri & Fangst, Grønlands Naturinstitut og Oceans North Greenland. Workshoppen afholdes på Hotel Arctic i Ilulissat.

Onsdag aften vil der ydermere afholdes et offentligt informationsmøde om videnskabelig rådgivning og adaptiv forvaltning for alle interessenter på Hotel Arctic kl. 19-21.