Samarbejdserklæring

Samarbejdserklæring mellem Naalakkersuisoq for Fiskeri Hans Enoksen og Borgmester Asii Chemnitz Narup Kommuneqarfik Sermersooq

Nye Erhvervsmuligheder i Tasiilaq

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst Hans Enoksen og borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq Asii Chemnitz Narup har indgået en samarbejdsaftale, den 30. marts, der skal sikre fremgang for fiskerierhvervet i Tasiilaq.

Formålet med samarbejdet er, at Departement for Fangst og Fiskeri og Kommuneqarfik Sermersooq i fællesskab skal facilitere en effektiv overgang fra fangererhverv til fiskerierhverv i Tasiilaq.

Parterne er enige om, at samarbejdserklæringen skal opdeles i fire overordnede indsatsområder. Aftalen lægger op til, at der straks kommer handling bag ordene, og at parterne vil bistå med at minimere eventuelle barrierer for udviklingen inden for de respektive ressortområder.

Etablering af indhandlingssted i Tasiilaq
Et velfungerende indhandlingssted er afgørende for udviklingen af fiskerierhvervet i Tasiilaq og bygderne. Samarbejdsparterne har til hensigt at yde en fælles indsats for, at der snarest etableres et indhandlingssted, så mulighederne og potentialet for erhvervsfiskeri udnyttes optimalt.

Tildeling af kvoter til erhvervsfiskeri
For at skabe et stabilt fiskerierhverv i og omkring Tasiilaq er det nødvendigt at sikre grundlaget for fiskeriet fremadrettet. Aftalen indeholder derfor en garanti for, at Departement for Fangst og Fiskeri og Kommuneqarfik Sermersooq vil arbejde henimod, at lokale fiskere og virksomheder får tildelt de nødvendige fiskekvoter. Tildelingen af fiskekvoter skal skabe sikkerhed for, at fiskere og virksomheder kan drive en rentabel forretning.

Etablering af lokale arbejdspladser

Udviklingen af fiskerierhvervet er afgørende for den fortsatte udvikling med etablering af lokale arbejdspladser i Tasiilaq. Departement for Fangst og Fiskeri og Kommuneqarfik Sermersooq vurderer, at der er et stort potentiale i erhvervsfiskeri, og har store forventninger til hvad et indhandlingssted vil have af positive påvirkning på lokalsamfundet.

Etablering af indhandlingssted, fiskefabrikker og tildeling af fiskekvoter vil danne grundlag for skabelse af merbeskæftigelse i et område, hvor arbejdskraften er til stede, men beskæftigelsesmulighederne begrænsede.

Kompetenceudvikling af fiskere, besætningsmedlemmer og fiskeriarbejdere
Arbejdskraften er til stede i Tasiilaq og der er allerede afviklet en del kurser målrettet fiskeriet.

Der er dog fortsat behov for, at Departementet og Kommunen afdækker, hvordan arbejdsstyrken fortsat kan tilegne sig kompetencer, der er nødvendige i overgangen fra fangererhverv til fiskerierhverv. Kompetente medarbejdere er afgørende, hvis målene skal realiseres. Derfor er relevant uddannelse af både fiskere, besætningsmedlemmer og fabriksmedarbejdere en af hjørnestenene i den politiske aftale.

Samarbejde med private aktører

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst Hans Enoksen og borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq Asii Chemnitz Narup ønsker at private aktører involveres i udviklingen af fiskerierhvervet i Østgrønland. Dette gælder både for eksisterende og nye aktører, som måtte ønske at bidrage til etablering af indhandlingssted og nye arbejdspladser.

Hans Enoksen                               
Asii Chemnitz Naarup
Naalakkersuisoq For Fiskeri
 

Borgmester
Kommuneqarfik Sermersooq