Greenpeace inviteret til kaffe

Naalakkersuisoq for Selvstændig, Natur, Miljø og Landbrug Suka K. Frederiksen og Naalakkersuisoq for Råstoffer Múte B. Egede inviterer Greenpeace til kaffe og en opdatering om rammerne for miljøberedskab ved efter-forskning og udvinding af råstoffer til søs.

I sidste uge blev der indgået en aftale mellem Selvstyret og den danske stat om mulighed for dansk hjælp ved større kystnære miljøforureninger. Det har Greenpeace brugt som begrundelse for et budskab om, at Danmark bør have medind-flydelse omkring olieudvinding i Grønland.

Men Suka K. Frederiksen og Múte B. Egede mener at Greenpeace blander tingene sammen, og inviterer derfor miljøorganisationen til kaffe og et overblik over, hvordan ansvarsområder og rammer hænger sammen:

Grønland har ansvaret ved råstofaktiviteter

– Da Råstofområdet blev hjemtaget overtog vi det fulde ansvar for miljøberedskab og havmiljøforhold i forbindelse med råstofaktiviteter, forklarer de:

– Og det har vi fortsat, både uden for og inden for Grønlands 3-sømileterritorium. Den ændrer den nævnte aftale mellem Forsvarsministeren og Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug ikke på.

De fortsætter:

– Vi er glade for, at Greenpeaces udmelding giver os lejlighed til at forklare, hvordan vi håndterer det – og især hvordan vi sørger for miljøberedskab ved efterforskning og eventuel senere udvinding af olie.

Virksomhederne betaler

– Selskaber, der vil søge efter olie, skal på forhånd etablere et tilstrækkeligt beredskab til håndtering af miljøproblemer af enhver slags. Derudover skal de stille nogle meget store økonomiske garantier, der sikrer at enhver omkostning eller skade, deres aktivitet måtte medføre, ikke ligger samfundet eller borgerne til last. Hvis ikke de kan det, får de ikke lov til at lave noget i Grønland Vi forvalter lovgivning og administrationen, og den danske stat påtager sig ikke risiko for omkostninger i den sammenhæng.

Suka K. Frederiksen og Múte B. Egede slutter:

– Naalakkersuisut værdsætter enhver oprigtig interesse for miljøet i forbindelse med råstofudvinding, og Greenpeace – og andre – er velkomne til en gennemgang af regler og en snak om, hvordan vi fortsat arbejder med at sikre forsvarlig udnyttelse af råstofressourcerne, som jo udelukkende er et grønlandsk anliggende.Yderligere oplysninger:
Departementschef Mette Skarregaard på telefon 345122
Departementschef Jørgen T. Hammeken-Holm på telefon 346846

Ministersekretær Naasunnguaq Olsen på telefon 345414/523614
Ministersekretær, Jane P. Lantz på telefon 346839/597909