De ældste folkeskoleelever i Nuuk mødtes med Naalakkersuisoq for Selvstændighed

”Uddannelse og den yngre generation er altid store emner, når der er borgermøder om selvstændighed. Det er derfor vigtigt at høre jeres tanker, bekymringer, glæder, skepsis eller hvad I nu har på hjertet i relation til selvstændighed,” sagde Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug, Suka K. Frederiksen, til de unge i Nuuk.

Samtlige seks folkeskoler i Nuuk fik i mandags mulighed for, at udvælge fem repræsentanter fra de ældste klasser til at besøge Naalakkersuisoq Suka K. Frederiksen, for at snakke om selvstændighed.

Naalakkersuisoq Suka K. Frederiksen indledte besøget med en kort præsentation af arbejdet omkring Selvstændighed. Det var især uddannelse der prægede snakken. Eleverne nævnte blandt andet, at man skal være opmærksom på, at niveauet i skolerne ikke bliver forværret i arbejdet mod selvstændighed. Derudover blev det nævnt, at det grønlandske sprog bør være lige så prioriteret på GU-niveau og på andre uddannelsesinstitutioner som i folkeskolen. For når de unge kommer på GU eller tager en videregående uddannelse, begynder stort set al undervisning at foregå på dansk. Dette blev nævnt, som en mulig årsag til, at mange dropper ud fra GU eller andre uddannelser.

”Det er tydeligt, at de gode resultater på skolerne sammenlignes med skolefærdighederne i Danmark, det er oplagt at diskutere hvorfor vi ikke sammenligner os på internationalt plan?” sagde Naalakkersuisoq Suka K. Frederiksen i sin afslutning.

Flere af eleverne fastslog, at snakken med Naalakkersuisoq har sat mange tanker i gang, og at de er glade for, at de bliver hørt. Ligeledes afsluttede Naalakkersuisoq Suka K. Frederiksen besøget med at sige, at hun er glad for at høre fra de unge, da det gav hende større forståelse for de unges tanker om selvstændighed. Dette har givet anledning til, at Naalakkersuisoq igangsætter mere oplysende informationsmaterialer omkring selvstændighed. Naalakkersuisoq vil fortsat mødes med ældre og folkeskoleelever, også på kysten.

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Naasunnguaq Olsen, tlf, 345414, e-mail: nasu@nanoq.gl