Aftale om forureningsbekæmpelse i farvande ved Grønland

 

Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug Suka K. Frederiksen og Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen har indgået principaftale om forureningsbekæmpelse i farvande ved Grønland.

”Vi lever af havet, og at passe på havmiljøet er en vigtig del af vores arbejde i Naalakkersuisut – også hvis der en dag sker en større forurening. Jeg er derfor glad for, at Grønland og Danmark er blevet enige om de grundlæggende principper for vores samarbejde om bekæmpelse af havmiljøforurening” udtaler Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug Suka K. Frederiksen.

Med indgåelse af principaftalen bekræfter Grønland og Danmark en gammel aftale fra 1989 om olie og kemikalieforureningsbekæmpelse i grønlandske farvande, hvilket betyder, at Grønland kan anmode Danmark om assistance til at bekæmpe omfattende forurening, og at Danmark vil betale omkostningerne ved hertil.

Den danske forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen besøgte Nuuk den 24. marts 2017, hvor principaftalen blev underskrevet.

Aftalen kan læses her

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Naasunnguaq Olsen (tlf. 34 54 14, e-mail nasu@nanoq.gl) eller afdelingschef Karen Anne Arleth (tlf. 55 15 85, e-mail knar@nanoq.gl).