Ekstra bevilling til familiecentre i 2017

Naalakkersuisut har, med Finans- og Skatteudvalgets godkendelse, besluttet at afsætte en ekstra bevilling på 3,0 mio. kr. til tilskud til familiecentre i 2017.

På landsplan eksisterer der i dag 16 familiecentre, der har til formål at sikre en tidlig forebyggende indsats for udsatte børn og deres familier. Familiecentrene drives af kommunerne, som har mulighed for at søge Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen om tilskud til driften af familiecentrene.

Ved dette års ansøgningsrunde har de ansøgte beløb til familiecentrene oversteget de afsatte midler til formålet på finansloven for 2017. Familiecentrene spiller en afgørende rolle i den forebyggende og helhedsorienteret indsat for udsatte børn og deres familier, hvorfor det har været vigtigt for Naalakkersuisut at sikre, at der var tilstrækkelige midler, til at yde tilskud til de relevante ansøgninger fra familiecentrene.

Naalakkersuisoq for sociale anliggender, familie, ligestilling og justitsvæsen Sara Olsvig, udtaler om de ekstra tilskudsmidler til familiecentrene: ”Som ansvarlig for det sociale område er det glædeligt at se, at der blandt familiecentrene er så stor fokus på forebyggende og helhedsorienterede aktiviteter for udsatte børn og deres familier.”

Med de ekstra midler, vil der blive mulighed for at styrke indsatsen på området, så de udsatte familier kan komme i behandling på et tidligere tidspunkt end i dag. Dermed øges indsatsen, så der satses mere på forebyggende foranstaltninger og alternativer til institutionsanbringelser, herunder blandt andet ved særligt tilrettelagte familiehøjskoler og familieudviklingskurser, der er et vigtigt led i den forebyggende indsats for familier, hvor børnene er anbringelsestruede.

For flere informationer kontakt ministersekretær, Nina Jul Larsen, e-mail: nina@nanoq.gl, tlf.: +299 539371