Uddannelse for studerende og fagpersonale om vold mod børn

Foto af undervisningsholdet for fagpersoner i Nuuk 

I uge 12 opstartede Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen et uddannelsesforløb for henholdsvis fagpersoner og studerende. Formålet med uddannelsen er at klæde fagpersoner og studerende på til at forebygge, at børn skal vokse op med vold i hjemmet og leve med følgevirkninger efter vold.

Blandt fagpersonerne var der primært deltager fra daginstitutioner, folkeskoler og familiecentre, mens der i undervisningen for de studerende var deltagere fra lærer-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelser.

Uddannelsesforløbet startede op i Nuuk med 120 deltagere blandt de studerende og 30 deltagere blandt fagpersonerne. I uge 13 opstartes undervisningen i Ilulissat, hvor der også vil være undervisningsforløb for de studerende fra det Socialpædagogiske Seminarium samt for fagpersoner.

Undervisningen består af 3 moduler for fagpersonerne og 2 moduler for de studerende. De andre undervisningsforløb vil blive afholdt i maj og august 2017 i Nuuk og Ilulissat.

Uddannelsen vil give de studerende og fagpersonerne den nyeste viden om vold i nære relationer og søge at skabe et fælles fundament og en fælles forståelse af voldsproblematikken, så offentligt fagpersonel på tværs af faglige og organisatoriske skel blive bedre til at samarbejde om at opspore og gribe ind i sager om vold mod børn.

Uddannelsesforløbene er et led i implementeringen af Naalakkersuisut’s strategi og handlingsplan mod vold 2014-2017 og bygger videre på andre uddannelsesindsatser; blandt andet projektet Kattunneq, der har til formål at styrke indsatsen mod partnervold gennem erfaringsudveksling og opkvalificering af krisecentremedarbejdere.

For yderligere informationer kontakt AC-fuldmægtig, Ditte Enemark Sølbeck, e-mail: ditt@nanoq.gl og tlf. +299 34 60 37