Stormen i Nuuk blev trodset for at debattere selvstændighed

Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug, Suka K. Frederiksen, indledte borgermødet, tirsdag den 21. marts med at nævne, at afkoloniseringen i 1953 havde rod i, at Grønland ville have mere ansvar og medbestemmelse og hun afsluttede med at sige:” Spørgsmålet er så, om der reelt er sket forandring fra 1953 til i dag? Debatemnerne er de samme, vores ønske er det samme; nemlig selvstændighed.”

Her er nogle af de berørte emner i debatgrupperne:

  • Der ikke nogen grund til, at vente med at blive selvstændige. Andre opfordrede til, at der bliver sat årstal for, hvornår vi skal blive selvstændige.
  • Undervisning: Forældre bør tage mere ansvar. Uddannelser bør være mere rettet mod hovederhvervet fiskeri.
  • Grønlands vigtigste ressource er MENNESKET.
  • Vejen for de selvstændigt erhvervsdrivende i samfundet skal gøres nemmere.
  • Vi har brug for dem som forlader Grønland. Det skal gøres attraktivt, at komme tilbage til Grønland hvad angår job og levestandard.
  • Mens andre stillede spørgsmålstegn ved, hvad der så vil ske med levestandarden, hvis Grønland går hen og blev selvstændig i dag. Desuden undrede nogle sig over brugen af begrebet ”hjemtagelse”, når man i stedet burde skabe områderne selv i Grønland.
  • Administrationen i Grønland er for dyr. Den bør effektiviseres.

Blandt nogle af de unge var budskabet, at man skal holde op med at have en forudindtaget indstilling, når man kritiserer. De mener, at den ældre generation bør lære, at selvom man støtter, kan og må man gerne stille kritiske spørgsmål.

Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Suka K. Frederiksen, understregede afslutningsvis:” Naalakkersuisut arbejder målrettet mod selvstændighed. Fundamentet er ved at blive støbt og det bliver grobunden for den kommende selvstændighed.”

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Naasunnguaq Olsen, tlf, 345414, e-mail: nasu@nanoq.gl