Offentlig høring om evaluering af Partnerskabsaftalen mellem EU og Grønland

EU er aktuelt i gang med midtvejsevalueringen af den Europæiske Unions eksterne finansieringsinstrumenter for 2014-2020. I det indgår evalueringen af Grønlandsinstrumentet eller bedre kendt som; Partnerskabsaftalen mellem Grønland og EU.
I forbindelse med evalueringen afholder EU en høring hos relevante interessenter, hvor høringsfristen er sat til den 3. maj 2017.
Formålet med høringen er at indsamle input fra den bredest mulige vifte af interessenter, herunder interessenterne i modtagerlandene og i EU-landene for at høre om deres reaktioner på de nye konklusioner fra evalueringerne. Der er desuden håb om at indsamle foreløbige tanker/input om evt. struktur for de fremtidige finansieringsinstrumenter, herunder Grønlandsinstrumentet, som skal gælde efter de nuværende udløber den 31. december 2020.
Grønlandsinstrumentet (Rådets afgørelse 2014/137 / EU), som er det instrument, der regulerer forholdet mellem Grønland, Danmark og EU, er unik. Dens fundament er en politisk aftale med Rådet (Det Europæiske Råd). Formålet er at bevare de nære og varige bånd mellem parterne efter, at Grønland forlod Det Europæiske Fællesskab og efterfølgende blev forbundet med EF/EU som Oversøisk land og territorie (OLT) i 1985.
I perioden 2014-2020 vil EU via Grønlandsinstrumentet kanaliserer 217.800.000 € til Grønland. De potentielle sektorer for samarbejde, der er nævnt i forbindelse med Grønlandsinstrumentet er uddannelse, naturressourcer (herunder mineraler), energi, klima, arktiske spørgsmål, den sociale sektor, og forskning / innovation. Det såkaldte programmeringsdokument peger på uddannelse som omdrejningspunkt, hvilket blev besluttet i enighed mellem Europa-Kommissionen og Grønland.

Alle interessenter kan indsende høringssvar til evalueringen, hvor input kan afleveres på følgende link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PCEFI

Grønlands Repræsentation i Bruxelles indsamler Grønlands Selvstyres høringssvar, og indsender disse samlet.

Dokumenterne, som er på grønlandsk og engelsk kan findes på følgende link: https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en

For yderligere information kontakt: Repræsentationschef i Bruxelles, Mininnguaq Kleist tlf. nr. +32 499 99 98 58, E-mail: mikl@nanoq.gl