Naalakkersuisut har ikke taget beslutning om at udflytte 600 arbejdspladser fra Nuuk

BERIGTIGELSE TIL KNR: Naalakkersuisut har ikke taget beslutning om at udflytte 600 arbejdspladser fra Nuuk

KNRs hjemmeside har den 24. marts 2017 bragt en artikel med overskriften: ”Udflytning af arbejdspladser kan koste halv milliard”. Artiklens konklusioner bygger på en rapport, som konsulentfirmaet BDO udarbejdede i februar 2016. Rapporten indeholder økonomiske overslag på baggrund af et ønske, udtrykt af borgmestrene udenfor Kommuneqarfik Sermersooq, om at få udflyttet 600 arbejdspladser fra Nuuk. 

Med andre ord: Det er ikke en ny rapport, der foreløbigt vurderer de økonomiske konsekvenser af en udflytning af 600 navnegivne arbejdspladser i Nuuk – og ikke en rapport, der afspejler Naalakkersuisuts holdning til udflytningsspørgsmålet. Særligt forholder rapportens foreløbige beregninger sig ikke i fuldt omfang til de anlægsomkostninger, der vil være som en naturlig og nødvendig følge af udflytning af ikke mindst institutioner på uddannelsesområdet.

Det er dog korrekt, at Naalakkersuisut ønsker at sprede flere offentlige arbejdspladser ud på kysten, uden for Nuuk. Konkret nedsatte den Politiske Koordinationsgruppe (KANUKOKA, de fire borgmestre og Naalakkersuisut) i efteråret 2016 en arbejdsgruppe, som skulle komme med konkrete forslag til udflytning af arbejdspladser. 

Naalakkersuisut er på baggrund af ønsket i den Politiske Koordinationsgruppe ved at undersøge mulighederne for og konsekvenserne af udflytning af nogle uddannelsesinstitutioner. Det er dog afgørende for Naalakkersuisut, at en flytning af uddannelsesinstitutioner ikke må forringe kvaliteten af uddannelserne. Derfor undrer det, at KNR den 24. marts 2017 bringer en nyhed om, at Naalakkersuisut har besluttet at flytte 600 arbejdspladser ud på kysten. 

”Arbejdet med eventuel udflytning af arbejdspladser til kysten skal ske på baggrund af et samarbejde med kommunerne, så der sikres koordination, samt afklaring på spørgsmål vedrørende boliger for personale, daginstitutionspladser, lokaler mv. Der er således endnu ikke sket en afklaring af udgifterne ved en udflytning, ligesom udflytningen endnu ikke er indarbejdet i finansloven. Det er således endnu ikke muligt at sætte konkrete beløb på udgifter ved en evt. udflytning, da der først skal gennemføres en projektering, som kan beskrive omkostninger til bl.a. afledt institutions- og kollegiebyggeri. Endelig er det Inatsisartut, som har ansvaret for at vedtage finansloven og hermed også de konkrete prioriteringer heri, herunder en eventuel udflytning,” udtaler Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger, Múte B. Egede.