Nyt formandskab i Grønlands Råd for Menneskerettigheder

Grønlands Råd for Menneskerettigheder har holdt møde den 15. og 16. marts 2017, efter Rådet har fået udpeget sine medlemmer for de næste 2 år.

På mødet blev der valgt et nyt formandskab som nu består af formand Carl Christian Olsen (Puju) udpeget af ICC og næstformand Leif Fontaine udpeget af KNAPK.

Rådet behandlede i øvrigt anbefalingerne fra Statusrapport for Menneskerettigheder i Grønland 2016 og aftalt aktionspunkter, som bliver håndteret af hhv. rådsmedlemmerne og Institut for Menneskerettigheder i Danmark.

De emner, som påkaldte sig særlig interesse, var retssikkerhed og handicapområdet. Rådets næste møde planlægges afholdt i Sisimiut, hvor Rådet ønsker at afholde et borgermøde ultimo oktober 2017.

For nærmere oplysninger kontakt Carl Christian Olsen, Puju tlf. 553369/email: puju@greennet.gl