Naalakkersuisut sætter fokus på nedbringelse af ungdomsledigheden

KNR har i dag bragt et indslag med overskriften hundredvis af unge er gået i stå i Qaasuitsup Kommunia.

Det oplyses i indslaget, at vi på grund af manglende uddannelsesplaner og strategier taber vi unge i uddannelsessystemet, fortæller fagchef i Qaasuitsup Kommunia.

Naalakkersuisut skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at Naalakkersuisut her til forårssamlingen kommer med et lovforslag om samfundsansvar for ansættelse af lærlinge og praktikanter. Forslaget var planlagt fremsat på efterårssamlingen 2016, men blev udsat til forårssamlingen i år – med det formål, at inviterer arbejdsmarkedets parter, kommuner og departementer til en dialog om lovforslagets endelig udformning.

Og vi er nu klar med et tilpasset lovforslag.

Formålet med lovforslag er at øge antallet af praktikpladser med 400 lærlinge og praktikpladser frem mod år 2022.

Forslagets formål er at virksomheder og offentlige myndigheder skal tage et samfundsansvar og bidrage aktivt til oprettelse af flere pladser til fastboende som lærlinge og praktikanter. Dermed opnås en styrkelse af beskæftigelsen og kompetenceniveauet i Grønland.

Kort og lidt forsimplet sagt så betyder loven, at en offentlig myndighed eller en offentlig virksomhed skal ansætte en lærling for hver 12 ansatte. Myndigheden er dog ikke forpligtet til at ansætte lærlinge eller praktikanter i det omfang den ikke kan blive godkendt som praktiksted.

For de private virksomheder er loven nu indrettet, således at den øger det økonomiske incitament til at ansætte af lærlinge og praktikanter i form af en bonusordning samt en generel vægtning af ansættelse af lærlinge og praktikanter i forbindelse med tildelingen af offentlige udbud.

Jeg skal desuden pege på, at der i de nye resultatkontrakter for Majoriaq centrene er indarbejdet en styrket indsats mod unge ledigheden, herunder såvel boglige som praktiske opkvalificeringsforløb. Under overskriften ’Ungdomsarbejdsløshed skal reduceres markant” tildeles der årligt yderligere 250 elevkvoter til Majoriaq elever.

Kommunalbestyrelsen skal rapportere på ungdomsindsatsen om unge mellem 18-29-år. Målgruppen skal være i arbejdsmarked, uddannelse eller opkvalificering herunder i boglige eller ikke-boglig forløb. Hvis ikke den unge ikke er i ovennævnte forløb, skal vedkommende være i revalideringsforløb, fleksjob, pension eller anden social ordning. Kommunalbestyrelsen skal redegøre for hver enkelt kategori, for hvorfor målgruppen er i tilbud/forløb pr. 1. april og pr. 1. september herunder også for ledige over 30 år og opefter.

Afslutningsvis skal det nævnes, at vi siden 2013/2014 har vi haft en faldende ledighed – bl.a. som følge af initiativerne i Naalakkersuisuts nationale arbejdsløsheds-bekæmpelsesplan ”Et trygt Arbejdsmarked”. Som det ses nedenfor er såvel vinter som sommer ledigheden væsentligt reduceret.

Sommer ledighed

Juli 2013

Juli 2014

Juli 2015

Juli 2016

Antal

3.382

3.360

2.986

2.433

Vinter ledighed

Januar 2014

Januar 2015

Januar 2016

Januar 2017

Antal

4.954

4.402

4.031

3.915

For yderligere informationer kontakt Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq ved ministersekretær Akitsinnguaq Olsen på mobil 58 89 19