Telefonrådgivninger udvider åbningstiden

Efter anbefalinger fra blandt andet FN’s Børnekomite har Naalakkersuisut afsat 1.4 mio. kr. til at udvide åbningstiderne i telefonrådgivningerne til børn, unge og voksne, som gennemlever en krise, eller af andre årsager har brug for støtte og rådgivning. Målet er, at telefonrådgivningerne skal være åbne alle ugens dage fra kl. 16.00 til 22.00.

Mange steder i vores land, særligt i bygder og små byer, er adgangen til støttende og rådgivende samtaler med en professionel begrænset. Ved at udvide telefonrådgivningernes åbningstider og etablere nye støttetilbud, ønsker vi at styrke den sociale indsats særligt i yderdistrikterne, udtaler naalakkersuisoq for sociale anliggender, Sara Olsvig. 

Telefonrådgivningerne, der i dag hører under flere områder, vil i fremtiden blive samlet i én enhed i Socialstyrelsen under Departementet for sociale anliggender for at skabe driftsfordele og et stærkere fagligt miljø omkring telefonrådgivningerne.

Vi vil fortsat arbejde målrettet på at styrke de lokale støttetilbud i kommunerne. Det er et af de helt centrale formål med Socialstyrelsen. Men samtidig viser erfaringer fra blandt andet Island, at borgere i bygder og små byer på grund af de tætte relationer kan finde det svært at søge støtte lokalt og ofte foretrækker at tale med personer, der ikke er en del af lokalsamfundet. Det gælder ikke mindst for kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb eller vold. Telefonrådgivningerne kan her være et godt supplement til lokale støttetilbud, udtaler Sara Olsvig.

I dag omfatter telefonrådgivningerne ATTAVIK146 til personer med selvmordstanker, Børn og ungetelefonen 134, Familierådgivningen 31 41 51, Telefonrådgivningen til personer med senfølger efter seksuelle overgreb 141 og MIO SMS 1899. Udover de eksisterende telefonrådgivninger skal den forhøjede bevilling, i henhold til Naalakkersuisut’s strategi mod vold 2014-2017, bruges til at etablere en voldsofferrådgivning. I forbindelse med sammenlægningen af telefonrådgivningerne vil muligheden for et fælles nummer blive undersøgt.

Den udvidede rådgivning forventes klar i løbet af sommeren 2017.

For yderligere information kan kontaktes:

Ministersekretær, Nina Jul Larsen

Departementet for sociale anliggender, familie, ligestilling og justitsvæsen

Tlf. 34 66 38

E-mail: nina@nanoq.gl