Vi er i fuld gang med arbejdet

Forskellige medier og interesseorganisationer har anmodet om aktindsigt i et foreløbigt arbejdsudkast til en vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM), som blev indleveret af Greenland Minerals and Energy Limited (GME) til Grønlands Selvstyre den 2. december 2015.

7 interesseorganisationer har nu offentliggjort deres vurdering af projektet på baggrund af det første indledende arbejdsudkast.

I forbindelse med GME-projektet har Miljøstyrelsen for Råstofområdet siden december 2015 lavet indledende kvalitetsvurdering af det foreløbige arbejdsudkast. Der arbejdes fortsat med en del ændringer og tilføjelser, og arbejdsudkastet udvikler sig derfor også løbende i dialog med selskabet. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, hvornår dette indledende arbejde vil være afsluttet.

Miljøstyrelsen for Råstofområdet skal dog understrege, at vi også betragter den offentlige høringsproces som en meget vigtig del af arbejdet, men at den indledende vurdering af arbejdsudkastet ikke er afsluttet endnu.

Miljøstyrelsen for Råstofområdet stiller krav om, at selskaber i Grønland skal leve op til bedste miljømæssige internationale praksis ved mineprojekter. Derfor skal alle projekter igennem en proces, hvor der blandt andet skal udarbejdes en VVM. Det er et grundigt og stort arbejde – og jo større projektet er, jo længere tid vil det typisk tage.

Når et foreløbigt arbejdsudkast til en VVM bliver fremsendt første gang af selskabet, starter en vurderingsfase. I denne fase inddrager vi uafhængige videnskabelige rådgivere, som i første omgang gennemgår det fremsendte materiale – for at sikre, at det dokument der sendes i offentlig høring har en tilstrækkelig kvalitet, og er tilstrækkeligt dækkende for projektet.

Når den indledende kvalitetsvurdering er færdig starter den offentlige høring og borgermøderne – her bliver alt VVM-materiale frit tilgængeligt.

For yderligere oplysning kontakt Najaaraq Demant-Poort Direkte 34 68 38 nasd@nanoq.gl