Dispensation fra nye vaccinationskrav til hunde i ”lavrisikoområdet”

Den 1. januar 2017 trådte ændring til ’Landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold’ i kraft.

Fra denne dato er det lovpligtigt for hundeejere at vaccinere deres hunde mod hundesyge og parvovirus. Dette skal ske efter et af Naalakkersuisut fastlagt vaccinationsprogram.

Lovændringen medfører, at alle hunde i Grønland skal vaccineres mod hundesyge og parvovirus 3 gange indenfor et år. Herefter skal de vaccineres hvert 3. år.

Dispensationen omfatter hunde bosat i ”lavrisikoområdet”. Lavrisikoområdet er defineret som byer og bygder syd for polarcirklen, med undtagelse af slædehundedistriktet i Østgrønland.

Ejere skal kunne dokumentere overfor Naalakkersuisut, at deres hunde er blevet regelmæssigt vaccineret mod hundesyge og parvovirus, inden loven trådte i kraft.

Gyldig dokumentation kan bestå af følgende:

  • Registreringer af vaccinationer i sundhedsbog eller EU-pas.
  • Journaloptegnelser fra privat dyrlæge.
  • Enkeltkvittering for vaccination udført af dyrlæge eller hundeinspektør.

Det er udelukkende Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG), der må erklære dokumentationen for gyldig samt vurdere, om kravene er opfyldt.

Såfremt Veterinær- og Fødevaremyndigheden godkender dispensationen, skal hunde omfattet af dispensationen først vaccineres 3 år efter sidste vaccinationsdato.

Dispensationen er kun gældende for 2017.

VFMG gør desuden opmærksom på, at det fortsat er lovpligtigt at vaccinere hunde og katte mod rabies efter forskrifterne.

Det er enhver dyreejers eget ansvar at kunne dokumentere, at deres dyr opfylder de gældende vaccinationskrav.

Kontaktinformation til Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland:

Veterinær- og Fødevaremyndigheden

Imaneq 4

3900 Nuuk

E-mail: uumasut@nanoq.gl