APN forvalter isbjørnene i Grønland

Det skal hermed fastslås, at det er Grønlands Selvstyre ved Departementet for Fiskeri og Fangst, der står for forvaltningen af isbjørne i Grønland.

WWF kan derfor ikke love fangerne et eksporteventyr af isbjørneprodukter. Der er stadig lang vej, inden det overhovedet kan overvejes at ophæve det frivillige eksportstop for isbjørneprodukter. Først og fremmest skal der forelægge en kvoterådgivning i Fælleskommissionen om Isbjørne mellem Grønland og Canada og dernæst skal der forelægge en positiv bæredygtighedserklæring.

Positiv bæredygtighedserklæring

Grønland har tilsluttet sig de internationale bestemmelser om, at for at kunne eksportere effekter fra dyr og planter, skal det kunne dokumenteres, at handelen ikke skader de pågældende bestande. Fangsten skal dermed være sket på et bæredygtigt grundlag. I april 2008 indførte Grønland et frivilligt eksportforbud i forlængelse af, at Danmark/EU havde indført importforbud af isbjørneprodukter til Danmark/EU. Forbuddet skete som led i, at USA havde foreslået isbjørnen oplistet på CITES, da det ikke kunne dokumenteres, at fangsten var sket på et bæredygtigt grundlag.

For at kunne eksportere isbjørneprodukter skal der forelægge en positiv bæredygtighedserklæring. En positiv bæredygtighedserklæring indebærer en forpligtigelse om naturbeskyttelse, bevaring af biodiversitet og bæredygtig udnyttelse i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet. De arter, der er listet under CITES liste II, som bl.a. isbjørn, kan der kun handles med, hvis der foreligger en positiv bæredygtighedserklæring.

Isbjørn har på nuværende tidspunkt en negativ bæredygtighedserklæring – NDF (Non Detriment Findings), da fangsten visse steder foregår uden en biologisk rådgivning.

 

Biologisk rådgivning for alle isbjørnebestande

Der arbejdes i øjeblikket på højtryk for at få en biologisk rådgivning for alle bestandene i Grønland. I sommeren 2016 modtog Grønland den biologiske rådgivning for bestandene i Kane Basin og Baffin Bugten. Efter rådgivningen blev modtaget følger nu en længere proces med høringer internt og eksternt, møder med Nunavut/Canada, samt beregninger af fordelingen af kvoterne mellem Grønland og Nunavut. En proces, der forventes afsluttet med virkning fra 1. januar 2018.

Isbjørnetællingerne i Østgrønland er i fuld gang og forventes afsluttet i 2020. Herefter forventes ligeledes en længere proces med modtagelse af biologisk rådgivning, interne høringer og en beregning af kvoten. Processen er dog kortere end i Vestgrønland, da der er noget der tyder på, at den østgrønlandske bestand ikke deles med nabolandet, Svalbard/Norge.

Nærmere information kan fås ved henvendelse til Afdelingschef Amalie Jessen, amalie@nanoq.gl – tlf. 345304/553342 eller Departementschef Jørgen Isak Olsen, jio@nanoq.gl 345000