Ekspertgruppe skal undersøge sprogundervisningen i Grønland

De grønlandske skoleelevers kundskaber i grønlandsk, dansk og engelsk skal styrkes. Derfor har Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Doris Jakobsen, nu nedsat en ekspertgruppe, der skal udarbejde en analyse af sprogundervisningen og fremlægge deres anbefalinger til, hvordan det kan forbedres.

”Efter at have læst Danmarks Evalueringsinstituts rapport om den grønlandske folkeskole, stod det klart for mig, at sprogundervisningen i vores skoler trænger til et væsentligt løft. Det er en stor opgave, og hvis vi skal komme i mål med det, bliver vi nødt til at have et solidt erfarings- og vidensgrundlag på plads først. Det går ekspertgruppen nu i gang med, og jeg er meget spændt på, hvad de finder frem til,” siger Doris Jakobsen.

Ekspertgruppen er sammensat af fire eksperter på området fra henholdsvis Grønland, Island, Danmark og Canada. Gruppens formand, Anne Holmen, der er professor i parallelsproglighed ved Københavns Universitet, udtaler:

”Det er glædeligt, at man fra grønlandsk side nu vil se på de udfordringer, der er med at styrke elevernes sprogtilegnelse. Det er en både vigtig og spændende opgave, som vi alle i ekspertgruppen glæder os meget til at gå i gang med.”

Ekspertgruppens arbejde vil munde ud i en rapport, som forventes offentliggjort i starten af 2018.

Læs kommissoriet her

For mere information, kontakt ministersekretær Rosa Thorsen, e-mail: rosat@nanoq.gl telefon: 299 34 57 02