Fra Ny Guinea til Nunavut: Råstofområdet har samme udfordringer – og samme muligheder

Midtvejs i den store minekonference i Toronto er fokus på, hvordan erfaringer fra andre lande kan bruges til at opbygge en sund og effektiv mineindustri.

- De andres udfordringer er de samme som vores, siger Múte Bourup Egede, der netop har været til et seminar på PDAC-konferencen i Canada. Det var arrangeret specielt for den grønlandske delegation, der udover 50 deltagere fra virksomheder også tæller tre medlemmer fra Inatsisartuts råstofudvalg.

De fik videregivet erfaringer fra etablering af minedrift fra så forskellige steder som Papua Ny Guinea og Nunavut. Selv om disse to områder ligger på hver sin side af jorden, er det i sidste ende de samme tre ting, der afgør om det er muligt at starte en mine: Forekomsten skal vurderes til at være tilstrækkeligt attraktive, infrastrukturen skal være i orden – eller til at etablere – og samarbejdet mellem mineselskaber, regering og befolkningen skal være præget af enighed om udnyttelsen og ønsket om at skabe en succes.

- Det er vigtigt, at befolkning og industri har samme interesser, siger Múte B. Egede, der var glad for bidragene fra de internationale indlægsholdere: Især var det spændende at høre om Nunavut, der på nogle områder er meget forskellig fra Grønland, men alligevel har nogle af de samme udfordringer som os: I Nunavut er der allerede to store aktive miner, som beskæftiger over 1000 medarbejdere. Det forventes derudover at flere miner vil åbne i løbet af de næste 1-2 år. Vi kan derfor lære af dem og blive bedre til at forstå hvad der skal til, for at vi kan udvikle en sund mineindustri, der bidrager positivt til samfundet, siger han.

- Jeg kan heldigvis se, at vi gør det rigtige: Vi udnytter tiden under den nuværende lavkonjunktur på at forberede os, så vi er forberedt når opsvinget kommer. Og det er præcis det vigtige råd, vi får fra lande med mange års minedrift: Hvis ikke man er klar, løber andre med forretningen. Derfor er jeg glad for at være med på PDAC sammen med virksomheder, organisationer og politikere, hvor vi i fællesskab afholder flere arrangementer. Vi har de samme muligheder som andre lande, og Grønland har meget at byde på. Det er virksomhederne og myndighedernes ansvar at arbejde endnu tættere sammen, så vi står stærkt fremover.

 

Naalakkersuisoq for råstoffer med Angelina Mehta fra Sentient Group, der fortalte om investeringer i minedrift over hele verden. Sentient Group er investor bag North American Nickels efterforskning i Maniitsoq-området.

 

Naalakkersuisoq for råstoffer med Elisabeth Kingston fra Nunavut Chamber of Mining, der repræsenterer mineindustrien i Nunavut.

 

For yderligere information kontakt:

Jane Petersen Lantz
Ministersekretær - Departementet for Råstoffer
tlf: 346839, e-mail: japl@nanoq.gl

Jørgen T. Hammeken-Holm
Departementschef - Departementet for Råstoffer
tlf: 346846, e-mail: joeh@nanoq.gl