Mindeord om Henriette Rasmussen

Naalakkersuisut har med sorg modtaget meddelelsen om, at Henriette Rasmussen ikke er blandt os længere. Jeg vil i den forbindelse udtrykke min kondolence til Henriettes kæreste Wilhelm Malling, hendes to børn Inuk og Nunni, børnebørnene og hendes søskende.

Henriette Rasmussen var den første kvinde fra IA, der i 1983 blev medlem af kommunalbestyrelsen i Nuup Kommunea. Efterfølgende blev hun valgt ind i Inatsisartut, som hun var medlem af fra 1984 til 1995. Henriette Rasmussen var i perioden 1991 til 1995 landsstyremedlem for sociale anliggender og arbejdsmarked. Blandt Henriette Rasmussens politiske resultater kan det nævnes, at Grønland i 1992 tiltrådte FN´s konvention om børns rettigheder, som resultat af hendes interesse for børns vilkår.

Internationalt vil Henriette Rasmussen blive husket som forkæmper for oprindelige folks rettigheder. Hun blev i 1996 udnævnt som chefrådgiver i spørgsmål om oprindelige folks rettigheder ved den internationale arbejdsorganisation ILO i Geneve.

I forbindelse med landstingsvalget i 2002 kom Henriette Rasmussen tilbage i landspolitik. I efteråret 2003 blev hun landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Hun varetog denne post indtil der blev udskrevet valg i november 2005, hvor hun forlod landspolitik. Men Henriette Rasmussen fortsatte med at arbejde for samfundets svageste.

Efter en periode som direktør for Atuagkiorfik vendte Henriette Rasmussen tilbage til journalistikken, da hun blev programmedarbejder i Public Servicestationen KNR. Hun var i mange år en kendt stemme i radioen. Henriette Rasmussen fortsatte med at arbejde i KNR, indtil sygdommen satte en stopper for hendes lange og engagerede arbejdsliv.

Henriette Rasmussens engagement ud over politik og arbejdsliv viste sig også ved, at hun i en årrække har varetaget det ærefulde hverv som fransk konsul i Grønland.

Henriette Rasmussen vil blive husket for sin klare stemme i kampen om menneskerettigheder, ligestilling og bedre vilkår for de svageste i samfundet.

Æret være Henriette Rasmussens minde.

 

Kim Kielsen, Formanden for Naalakkersuisut