Stop for fangst af lomvier

Appat lomvier

Der gøres opmærksom på at vinterfangsten på lomvier sluttede den 28/2.

Det er kun i zone 1 og 2, at der er forårsjagt. I zone 1 er der forårsfangst i perioden 1. marts-15. juni og i zone 2 er forårsfangsten 15. april-15. maj.

Zone 1 er Qaanaaq forvaltningsområde, mens zone 2 er Upernavik og Uummannaq forvaltningsområde.

I zone 1 må der højest skydes 5 fugle pr. jagtdag og i zone 2 må der højest skydes 3 fugle pr. jagtdag. Fælles for begge områder er, at det kun er til privatbrug, og må derfor ikke sælges

Jagt andre steder betragtes som ulovlig, og politianmeldelse vil ske, hvis denne bestemmelse ikke overholdes.


Nærmere information kan fås ved henvendelse til Afdelingschef Amalie Jessen, amalie@nanoq.gl – tlf. 345304/553342