Dødstrusler er helt uacceptabel adfærd

I ugens AG, er det beskrevet at selvstændigheds-skeptikere får dødstrusler. Til dette ud udtaler Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug:

“Det er uhørt at nogle borgere oplever at få dødstrusler, fordi de er tilhængere af rigsfællesskabet. Vi lever i et demokratisk land, hvor vi har ytringsfrihed.  Vi skal respektere hinanden trods forskellige meninger og trusler er helt uacceptabel adfærd.”

”Hvad enten man er for Selvstændighed eller for Rigsfællesskabet, så skal alle kunne komme til orde. Jeg oplever indimellem, at selvstændighed er et tabubelagt emne, hvor folk ikke tør sige deres mening.  Selvstændighed handler ikke kun om økonomi, det handler også om identitet, kultur og følelser. Det er vigtigt, at vi debatterer, hvad det er, vi vil opnå, og hvordan vi vil nå vores mål. Debatten er vigtig og helt nødvendig. Vi skal kunne debattere også ømtålelige emner på en sober og ordentlig måde, hvor vi respekterer hinandens meninger og forskelligheder,” pointerer Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug Suka K. Frederiksen.

”Det er nødvendigt at kigge på vores måde at diskutere på og lære af det. Hvad enten vi er uenige eller enige, bør opgaver løses med en opmuntrende og samarbejdende attitude. På denne måde vil vi kunne opnå det bedste resultat uden, at fokus mistes i debatten,” afslutter Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug, Suka K. Frederiksen.

 

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Naasunnguaq Olsen, tlf, 345414, e-mail: nasu@nanoq.gl