Fokus på mænd og uddannelse

- ”Der er behov for at se på vore mænd og deres uddannelse. Derfor er det også vigtigt at se på Færøernes og Islands problematikker på området og lade os inspirere af hinanden”, sagde Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Doris Jakobsen, da hun lørdag præsenterede grønlandske mænd i tal på Vestnordisk Råds årlige temakonference i Torshavn.

Temakonferencen sætter særlig fokus på mænds udfordringer i Grønland, Færøerne og Island. – ”I Grønland vokser antallet af de studerende på de videregående uddannelser, men desværre viser tallene også, at stigniningen næsten udelukkende har været blandt kvinder. Der ses kun en meget lille stigning i antallet af mænd”, fortalte Doris Jakobsen i sin præsentation.

Siden 2006 er der sket en fordobling af kvinder, som har gennemført GUX, hvorimod antallet  kun er steget med 50 procent hos mændene.

Det er ikke kun på uddannelsesområdet, der er en  forskel mellem mænd og kvinder. - “Også inden for misbrug er det oftest mænd, der får et skadeligt misbrug, både alkohol og hash”, fortalte Doris Jakobsen.

- “Vi har mange udfordringer foran os, men vi er i fuld gang med forskellige tiltag. Heldigvis er der håb forude, og f.eks. er antallet af unge mænd, som starter en uddannelse lige efter folkeskolen, stigende. Så det ser ud til, at de yngste mænd er lige så gode som kvinderne til at komme i uddannelse”, afsluttede Naalakkersuisoq Doris Jakobsen sit oplæg.

På temakonferencen blev også emner som barselsorlov og ligestilling diskuteret.

For mere information, kontakt

Ministersekretær
Rosa Thorsen
rosat@nanoq.gl
+299 34 66 05