Reglerne for licenser til fangst af rensdyr og moskusokser

APN skal hermed tydeliggøre de gældende regler, som med hjemmel i loven, er gældende for licenser til fangst af rensdyr og moskusokser, der udleveres til fangerne.

Ifølge Selvstyrets gældende bekendtgørelse fra 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af vilde rensdyr er reglerne således. 

§ 6.  Kun personer, som har licens udstedt efter § 8 samt gyldigt jagtbevis, må nedlægge rensdyr.
Stk. 2.  Licensen er personlig og må ikke overdrages eller sælges til andre.
Stk. 3.  Af licensen fremgår det hvor og hvor mange dyr, der må nedlægges.

§ 19.  Indsendelse eller aflevering af fangstmelding via særmeldingsskema til kommunen skal ske senest 2 uger efter, at fangstperioden er afsluttet.
Stk. 2.  Tilbagemeldingsskemaet på bagsiden af licensen skal være udfyldt senest, når dyret bringes ombord på fartøjet, der bruges til transporten af fangsten.

De gældende regler gælder for licenser til fangst af moskusokser er tilsvarende. 

Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelserne kan medføre bøde samt frakendelse af retten til at have fritids- eller erhvervsjagtbevis i en tidsbegrænset periode. Den tidsbegrænsede periode kan have en varighed af op til 5 år.

Rensdyr og moskusokser, der nedlægges i strid med bekendtgørelsens bestemmelser kan konfiskeres efter reglerne i Kriminalloven for Grønland.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Afdelingschef Amalie Jessen telefon: 34 53 04, E-mail: amalie@nanoq.gl