Danmark undersøger miljøforurening ved Camp Century

Stemningsbillede af Indlandsisen

Naalakkersuisut har siden 2014 bedt Danmark om at se nærmere på miljøforurening samt mulig radioaktiv forurening fra Camp Century – og ikke mindst på placering af et ansvar for oprydningen af det affald, der er efterladt ved Camp Century. Naalakkersuisut finder det vigtigt at få en grundig vurdering af risikoen for forurening, der kan skade både mennesker og miljø.

Den danske regering har nu endelig indvilliget i at igangsætte klima­undersøgelser og en miljømæssig vurdering af det efterladte materiale på Camp Century. Derudover skal der ses nærmere på muligheden for at placere et ansvar for oprydningen.  Naalakkersuisut har i et brev til den danske udenrigsminister vedrørende undersøgelserne understreget, at Naalakkersuisuts opbakning til Danmarks igangsættelse af de foreslåede undersøgelser ikke er ensbetydende med, at Naalakkersuisut mener, at disse undersøgelser er tilstrækkelige til at belyse omfanget af forureningen ved Camp Century.

”Det er glædeligt, at Danmark nu endelig kommer i gang med at se på forureningen ved Camp Century, men det står klart, at Naalakkersuisut fortsat kræver fuld afklaring af miljø- og sundhedsmæssig forurening og risici herunder radioaktivitet i området omkring Camp Century. Naalakkersuisut kræver fortsat, at de ansvarlige for forureningen påtager sig oprydningen” understreger Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug Suka K. Frederiksen.

 

For yderligere information kontakt Afdelingschef Karen Anne Arleth på telefon +299 34 54 65 eller e-mail  knar@nanoq.gl.