Fælles strategi for digital læring i folkeskolen

Grønland gennemgår i disse år en rivende udvikling indenfor digitalisering. Også på folkeskoleområdet ser nye initiativer hele tiden dagens lys. 

Uddannelsesstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen har derfor igangsat et fælles strategiarbejde, der skal hjælpe med at imødekomme ønsker fra folkeskolen og sikre en god og bred vidensdeling og -opsamling, der kommer til at gavne alle skoler og institutioner i landet. Strategiarbejdet skal desuden sikre bedre koordinering, prioritering og kvalitetssikring af både igangværende og fremtidige digitaliseringsinitiativer.

Arbejdsgruppen udtaler:
”Vi ønsker en fælles digital strategi for folkeskolen, som kan samle den digitale indsats i dialog med brugere og andre instanser for at udnytte ressourcerne optimalt og skabe de bedste muligheder for alle elever og lærere uanset bosted. Vi anser ikke IT i undervisningen for at være et vidundermiddel, men vi mener, at det skal indgå hvor det giver mening. Vi mener samtidig, at det er vigtigt at følge udviklingen både i samfundet, der gradvist bliver mere digitaliseret, og i forhold til resten af verden. Digitalisering og faglighed skal følges ad.”

Arbejdet med den nye strategi sker i tæt samarbejde med kommunerne, Ilinniarfissuaq og gruppen af medarbejdere fra Uddannelsesstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen. Arbejdsgruppen hører også gerne befolkningens forslag til initiativer, der kan være med til at udvikle en mere digital folkeskole. Derfor opfordres alle til at sende deres ideer sammen med en forklaring på, hvordan det kan bidrage til udviklingen til Digitaliseringsstyrelsen. 

Udkast til strategien forventes fremlagt og diskuteret blandt kommunale forvaltningschefer primo april.

Deltag i arbejdet og giv dit forslag her: https://da.surveymonkey.com/r/86LVXFL

eller kontakt følgende personer:

Deniz Gøgenur, Digitaliseringsstyrelsen telefon: 345628, e-mail: deng@nanoq.gl

og 

Simon Lennert, Uddannelsesstyrelsen telefon: 346296, e-mail sile@nanoq.gl