Brug af motoriserede transportmidler i det åbne land

Departementet for Fiskeri og Fangst skal hermed erindre om de gældende regler, som med hjemmel i loven, er gældende for brug af snescootere og 4-hjulede køretøjer i forbindelse med fangst af rensdyr og moskusokser.

Ifølge Selvstyrets gældende bekendtgørelser fra 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af vilde rensdyr og moskusokser er reglerne således.

§ 14. Transportmidler må ikke anvendes til fangst eller drivning af rensdyr og moskusokser.

Stk. 2. Der skal holdes en minimumsafstand på 500 meter til levende rensdyr og moskusokser, når man færdes på transportmidler i det åbne land. 

Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelserne kan medføre bøde samt frakendelse af retten til at have fritids- eller erhvervsjagtbevis i en tidsbegrænset periode. Den tidsbegrænsede periode kan have en varighed af op til 5 år.

Rensdyr og moskusokser, der nedlægges i strid med bekendtgørelsens bestemmelser kan konfiskeres efter reglerne i Kriminalloven for Grønland. 


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Afdelingschef Amalie Jessen

E-mail: amalie@nanoq.gl

Oqarasuaat; 34 53 04