Fordeling af kvoter for sildepisker og grønlandshvaler

Vedrørende den regionale fordeling af kvoter for sildepisker og grønlandshvaler for kvoteåret 2017

Regionale kvoter for 2017 er som følgende efter endt høringsperiode og på indstilling af kvotefordelingsgruppen bestående af KNAPK, KANUKOKA og APN. Fordeling af kvoter er godkendt af medlemmet af Naalakkersuisut for Fiskeri og Fangst.

Sildepisker

Vestgrønland

Den totale kvote for Vestgrønland for 2017 er på 179 dyr (164 + overførsel af 15 dyr fra ikke opfanget kvote fra 2016). Kvoten fordeles med 129 dyr til harpunkanonfartøjer og 50 dyr til fællesfangst. Fartøjer samt deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. marts – 30. november.

FÆLLES sildepisker 2017

 

 

Vestgrønland#*

Fangst 2016

Kvote 2017 (2016)

Qaanaaq

0

1 (1)

Upernavik

19

5 (5)

Uummannaq

6

6 (6)

Qeqertarsuaq

7

3 (3)

Ilulissat

4

2 (2)

Qasigiannguit

2

2 (2)

Aasiaat

11

4 (4)

Kangaatsiaq

5

3 (3)

Sisimiut

6

3 (3)

Maniitsoq

7

4 (3)

Nuuk

1

3 (3)

Paamiut

5

3 (3)

Narsaq

7

4 (2)

Qaqortoq

4

3 (2)

Nanortalik

6

4 (3)

* Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Narsaq og Nanortalik har per 1. januar 2017 ingen godkendte harpunkanonfartøjer


Østgrønland

Den totale kvote for Østgrønland for 2017 er på 15 dyr (12 + overførsel af 3 dyr fra ikke opfanget kvote fra 2016). Deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. marts – 30. november.

FÆLLES sildepisker 2017

 

 

Østgrønlandsbestanden*

Fangst 2016

Kvote 2017 (2016)

Ittoqqortoormiit

0

5 (5)

Ammassalik

15

10 (10)

* Ittoqqortoormiit og Ammassalik har per 1. januar 2017 ingen godkendte harpunkanonfartøjer


Grønlandshval

Kvote for grønlandshval i Vestgrønland for 2017 er på 4 dyr (2 + overførsel af 2 dyr fra ikke opfanget kvote fra 2016). Fortrinsvis fartøjer hjemmehørende i Disko Bugt med teknisk godkendelse til grønlandshvalfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. april – 31. december. For sikring af fangstudøvelse på forsvarlig vis vil der som i tidligere år blive stillet krav, der kræver tæt samarbejde mellem Selvstyre, Kommune og fangerne.

Grønlandshval 2017

 

 

Vestgrønland*§

Fangst 2016

Kvote 2017 (2016)

Qeqertarsuaq

0

 

 

4 (4)

Ilulissat

0

Aasiaat / Kangaatsiaq

0

Qeqqata

0

Sermersooq

0

* Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Narsaq og Nanortalik har per 1. januar 2017 ingen godkendte harpunkanonfartøjer

§ Fartøjer hjemmehørende i Qeqqata og Sermersooq kan ligeledes efter ansøgning til APN deltage i fangsten i Disko Bugt


Der lægges op til, at de store kommuner selv skal kunne genfordele restkvoter evt. ud fra en fastsat deadline på betingelse af, at alle fangsttal styres, at fangsten ikke fritstilles, og at Selvstyret holdes tæt orienteret om genfordelingerne. Medlemmet af Naalakkersuisut vil som hidtil kunne genfordele mellem de enkelte kommuner. 

Jf. § 8, stk. 1 skal APN genfordele evt. restkvoter senest per 1. september efter høring af KNAPK og KANUKOKA.

Betingelser for fangsten (www.lovgivning.gl)

Fangst af store hvaler skal foregå jvf.:

  • Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 22. december 2014 om beskyttelse og fangst af store hvaler –
  • Selvstyret bekendtgørelse nr. 12 af 16. juli 2010 om rapportering ved fangst og anskydning af store hvaler. 

Grønlands kvoter for fangst af store hvaler fastsættes i henhold til rådgivning fra Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), der har kvotebesluttende kompetence. En 4-årig blokkvote gælder i perioden 2015-2018 for finhval, grønlandshval, pukkelhval og sildepisker i Vestgrønland samt sildepisker i Østgrønland. Næste møde i IWC er planlagt til oktober 2018. Efter hvert kvoteår vil der ske en evaluering således, at det kommende kvoteår tilpasses efter evt. ny rådgivning og overskredne kvoter.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Afdelingschef Amalie Jessen, tlf: 34 53 04, email: amalie@nanoq.gl