Opbakning til Selvstændighed

Naalakkersuisoq for Selvstændighed har afholdt borgermøder om selvstændighed i Ilulissat og Qasigiannguit

I både Ilulissat og Qasigiannguit var der stor interesse for borgermøderne om selvstændighed. Der var begge steder et pænt fremmøde, og borgerne deltog aktivt i debatten. Under borgermøderne blev emner relateret til selvstændighed drøftet i mindre grupper, inden pointerne fra drøftelserne blev præsenteret. 

Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug indledte møderne med en kort præsentation om Naalakkersuisuts arbejde for selvstændighed.

”Det er vigtigt, at alle bliver hørt og bidrager. Vi skal respektere hinandens forskelligheder. Selvstændighed handler både om vores egen selvrespekt, men også om vores respekt for hinanden. Vi får brug for alle kræfter til arbejdet med at få fundamentet støbt rigtigt, så vi får skubbet udviklingen i den rigtige retning. Vejen frem er mod selvstændighed – det er den eneste rigtige vej for vores land”, udtalte Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug Suka K. Frederiksen. 

Et af de emner, som fulgte meget på borgermøderne, var vigtigheden af at sikre bedst mulige livsforhold for landets børn og unge. Debatten kom således ind på, at forældrene er dem, der har et stort ansvar og spiller en vigtig rolle i forhold til at opdrage og forme de fremtidige generationer. Sætte grænser er at vise kærlighed til børnene, vi skal turde komme hinanden ved.

Nogle andre vigtige budskaber var fremhævelse af vigtigheden af folkeskolen og uddannelse, og at disse skal være tilpasset landet, således at man også tilgodeser hjemmemarkedet og vort lands historie. Børn og unge skal kende til vores styrker og svagheder og landets behov, så de unge bliver godt rustet til at tage ansvar for landets udvikling. Sproget grønlandsk blev fremhævet med krav om, at det bliver styrket, også i skole og uddannelses sammenhæng, men også i det offentlige.

En borgergruppe var inde på, at tolerance skal opbygges, så der gives plads til forskellige meningsdannelser. Flere borgere har også nævnt at man bør hjemtage fødevare- og veterinærområdet, samt peget på vigtigheden af øget selvforsyning i relation til mad, tøj og naturprodukter.

”At opleve den store tilslutning til arbejdet omkring selvstændighed, vi som befolkning samles om, gør mig stolt. Der er stort engagement til arbejdet, og de mange input og krav giver et indtryk af landets vilje til selvstændighed. Det er vigtigt, at vi mødes med gensidige åbne ører, således at vi kan styre landets udvikling, sådan som vi ønsker os. Selvstændighed er mange ting, og borgermøder og debat er vigtig, så alle bliver hørt og kan komme med inputs til fordel for vort land og dets fremtid. Det er op til os at tage rattet og styre retningen.  Selvstændighed handler meget om at tage ansvar, om selvrespekt og ligeværdighed”, udtalte Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug Suka K. Frederiksen.   

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Naasunnguaq Olsen, tlf. 345414, e-mail: nasu@nanoq.gl