Fangstperioder og kvoter for Rensdyr - Vinter 2017

Departementet for Fiskeri og Fangst – APN – kan på baggrund af kritik fra WWF dateret 13. februar 2017 fremkomme med følgende kommentarer omkring Vinterfangst 2017 af rensdyr.

Forslag til Vinterfangsten 2017 blev fra APN sendt i offentlig høring 13. maj 2016 og høringsperioden varede frem til og med 17. juni 2016. Høringsforslaget omfattede bl.a. tidsbegrænset vinterfangst af rensdyr for erhvervsfangere i følgende regioner:

Region 1 - Naternaq - med kvote på 100 rensdyr.
Region 2 - Sisimiut-Kangerlussuaq - med ubegrænset kvote.
Region 4 - Ameralik - med kvote på 100 rensdyr.
Region 5 - Qeqertarsuatsiaat - med kvote på 100 rensdyr.
Region 6 – Qassit – med en kvote på 100 rensdyr.
Region 7 – Neria – med en kvote på 100 rensdyr.
Region 8 - Nuussuaq - med kvote på 100 rensdyr.

Vinterfangsten på rensdyr er i alle de pågældende regioner tidsbegrænset til at forløbe fra og med 18. februar 2017 til og med 10. marts – altså 3 uger – og blev efter offentlig høring på 5 uger besluttet af daværende Naalakkersuisoq for Fangst den 3. juli 2016.

Den ny Naalakkersuisoq for Fangst har imidlertid besluttet efter genvurdering også at åbne for begrænset vinterjagt af 150 rensdyr i Region Akia-Maniitsoq og dette er en politisk beslutning, som er taget på baggrund af ansøgning fra NAPP med støtte fra KNAPK. Samtidigt blev kvoten i Region 4 og Region 5 hævet fra 100 til 150 rensdyr.

Beslutningen er begrundet med fangerviden, jf. fangst- og jagtlovens § 2 om inddragelse af fangerviden i beslutningsprocessen.

Det kan oplyses, at ansøgning fra SAPP - også med støtte fra KNAPK - om udvidet vinterjagt i perioden fra 1. februar til 15. marts i Region 2 ikke blev imødekommet og der er således i de pågældende regioner tale om vinterfangst med 3 ugers varighed, hvilket ifølge Grønlands Naturinstitut er den maksimalt tilladelige fangstperiode om vinteren.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos: Afdelingschef Amalie Jessen, telefon 34 53 04, E-mail: amalie@nanoq.gl