Fangstperioder og -kvoter for Rensdyr og Moskusokser – Vinter 2017

Hermed meddelelse om lettere justering af fangstperioder og -kvoter for rensdyr og moskusokser Vinter 2017 i forhold udmeldingen d. 15. december 2016.   

Rensdyr

  1. Region 2 (Sisimiut-Kangerlussuaq): Ubegrænset vinterfangst af rensdyr for erhvervsfangere med fangstperiode fra 18. februar til og med 10. marts. 
  2. Region 1 (Naternaq), Region 6 (Qassit), Region 7 (Neria) og Region 8 (Nuussuaq): Erhvervsfangere i de pågældende regioner tildeles en kvote på 100 rensdyr i hvert område til vinterfangst med fangstperiode fra 18. februar til og med 10. marts.
  3. Region 3 (Akia-Maniitsoq), Region 4 (Ameralik) og Region 5 (Qeqertarsuatsiaat): Erhvervsfangere i de pågældende regioner tildeles en kvote på 150 rensdyr i hvert område til vinterfangst fra 18. februar til og med 10. marts.

Begrundelser: 

For at reducere antallet af rensdyr i Region 2 (Sisimiut-Kangerlussuaq) bliver der ubegrænset vinterfangst for erhvervsfangere med fangstperiode på 3 uger, jf. pkt. 1. Erhvervsfangere i Regionerne 1, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 tildeles efter Naalakkersuisoq’s ønske en begrænset kvote til vinterfangst, jf. pkt. 2 og 3.

Det understreges, at det er forbudt at anvende snescootere, ATV-er samt andre motoriserede køretøjer til forfølgning af rensdyr samt fangst af rensdyr.

Moskusokser

4. Maniitsoq-bestanden: Vinter 2017 åbnedes der for moskusoksefangst for erhvervsfangere i Jagtområde 2, som ligger sydøst for Kangerlussuaq og jagtperioden startede 22. januar 2017 og forløb til og med 4. februar 2017. Moskusoksekvoten i Jagtområde 2 var på 400 dyr. Vinterfangsten 2017 for erhvervsfangere i Jagtområde 3 startede 10. januar og forløber til og med 10. marts med deltagelse fra Qeqqata Kommunea og Sermersooq Kommune (Nuuk).  Moskusoksekvoten i Jagtområde 3 er på 800 dyr og 20 dyr til hver enkelt fanger fra Nuuk. Vinterfangst 2017 for erhvervsfangere og fritidsjægere i Jagtområde 1 startede 10. januar og forløber til og med 10. marts og her er motoriseret kørsel ikke tilladt.

5. Forvaltningsområde Sisimiut: Der er lukket for vinterfangst af moskusokser.

6. Forvaltningsområde Ivittuut: Der er lukket for vinterfangst af moskusokser.

7. Forvaltningsområde Ittoqqortoormiit: Der er vinterfangst af moskusokser for erhvervsfangere og fritidsjægere i hele marts-måned, hvor kvoten er den resterende del af kvoten for 2016 og 2017 vinter på 175 dyr.

Begrundelser: 

Der er efter minimumstælling af moskusokser vinter 2016 i Jagtområde 2 ved Kangerlussuaq genåbnet for erhvervsfangere Vinter 2017 i begrænset omfang, fordi moskusokserne er vendt tilbage til det pågældende jagtområde. Der er for Jagtområde 3 ved Kangerlussuaq sat en kvote på 800 dyr til vinterfangst 2017 for erhvervsfangere, fordi den ubegrænsede vinterfangst gennem flere år har vist sig at have for stor indvirkning på moskusoksebestanden i området, jf. pkt. 4. Der er lukket for vinterfangst af moskusokser i forvaltningsområde Sisimiut, fordi der er for få dyr tilbage i området, jf. pkt. 5. 

Der er lukket for vinterfangst af moskusokser i forvaltningsområde Ivittuut for at give de drægtige køer fred og dermed forsøge at øge antallet af kalve, jf. pkt. 6.

Det understreges, at det er forbudt at anvende snescootere, ATV-er samt andre motoriserede køretøjer til forfølgning af moskusokser samt fangst af moskusokser. Der kan til APNN ansøges om tilladelse til drivning af moskusokser vha. snescootere, ATV-er eller helikopter.

Kravet om at fritidsjagtbevis skal være betalt inden 1. maj 2016 er gældende ligesom kravet om, at licenser til fritidsjagt kun kan tildeles personer, som er tilmeldt et folkeregister i Grønland og har haft folkeregisteradresse i Grønland i de seneste 2 år er gældende.                                                                   

Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner.

Bilag 2: Region 1-11 for rensdyr i Grønland.

Bilag 3: Moskusoksebestande og forvaltningsområder i Grønland.

Bilag 4: Jagtområde 1, 2 og 3 for moskusokser i Forvaltningsområde Maniitsoq.


Yderligere oplysninger kan indhentes hos: 

Afdelingschef Amalie Jessen 
E-mail: amalie@nanoq.gl 
Tlf. 34 53 04